//

Debatt: Vi känner inte igen oss

Viktor Lundblad och Renée Bengtson. Foto: Lerums kommun

Vi känner inte igen Lerums kommun och kommunstyrelsen i Håkan Boströms beskrivning. Det är riktigt att oppositionen (v, kd, l, c, mp och sd) uttryckt missnöje med möjligheten att få information. Vi delar dock inte den bild som målas upp. Med erfarenhet av att ha suttit i opposition så kan vi också konstatera att det är likadant nu, som då.

Självklart har oppositionen möjligheter till information. Oppositionsrådet har möjlighet att boka in direkta möten med kommundirektören. Dessa möten är till för att få den information som efterfrågas. Även andra oppositionspolitiker får prata med förvaltningen. Det finns såklart inga beslut om att det inte skulle vara tillåtet. Oppositionsrådet har dock inte bokat in ett enda möte med kommundirektören. Det tycker vi är dåligt men dessvärre inget vi kan göra något åt.
Innan den här mandatperioden fanns en så kallad kommunalrådsberedning. På kommunalrådsberedningen beslutades allt, och då menar vi allt. Dessa möten var inte protokollförda så kommuninvånarna fick aldrig kännedom vad som beslutades eller vem som tyckte vad.
Kommunalrådsberedningen avskaffades av Moderaterna och  socialdemokraterna 2023 eftersom den var odemokratisk. Vi tyckte det var viktigt, och tycker fortfarande, med insyn för våra kommuninvånare.
Demokrati är inte att informella kontakter ska prioriteras över formella och transparenta processer. Tvärtom, demokratin stärks av tydliga regler och riktlinjer som säkerställer att alla får samma möjlighet till insyn och påverkan.

Oppositionen har möjlighet att ställa frågor och begära ut information, precis som tidigare. Inom kort kommer vi att ge möjlighet till att söka i kommunens diarium på hemsidan. Då kan både förtroendevalda och allmänhet själva söka bland kommunens allmänna handlingar och på det sättet skaffa sig information.

Viktor Lundblad (M), kommunstyrelsens ordförande
Renée Bengtsson (S), kommunstyrelsens vice ordförande och tidigare oppositionsråd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Svidande kritik i GP

Nästa Berättelse

Annons: Informativ kväll på temat EU-val - 4 juni mål 19.00

Senaste artiklarna

Företagsklimat 2023

Företagare är fortsatt nöjda med kommuners service och effektivitet vad gäller myndighetsutövning.