Debatt: Coronaepidemin och företagarna

Mot bakgrund av Coronaepidemin – krävs vid sidan om de nu ytterst viktiga sjuk- och hälsoinsatserna – att även rädda företagandet och egenföretagarna/nyföretagarna.

1. Reglerna måste omedelbart omarbetas så att egenföretagare inte ställs utanför det statliga stödet. Följderna är oöverstigliga för såväl samhällsekonomin som för personer. Detta riskerar nu snabbt att leda till massarbetslöshet i samband med att en konkursvåg i Coronaepidimins spår är att förvänta. De skatteintäkter som ca 1 miljon egenföretagare idag genererar varje månad rör sig om mångmiljardintäkter för stat och kommuner. Då dessa intäkter nu bortfaller och många hundratusentals personer sannolikt inte heller omedelbart kommer att återkomma till arbetsmarknaden eller fortsätta som egenföretagare förvärras samhällsekonomin ytterligare – förutom personliga tragedier som uppkommer för var och en. En ändring måste därför ske i detta regelsystem omgående så att saken löses.

2. Skapa en katastroffond för företagare som drabbas i samband med Covid -19. Då en naturkatastrof sker medverkar staten/stater genom att underlätta för personer och företag så att ersöttning ges snabbt med anledning av händelsen. Då företag/personer inte nu kommer att erhålla någon försäkringsersättning för de ekonomiska skador, som inträffar mot bakgrund av Covid -19, krävs en statlig katastroffond för snabb reglering av de ekonomiska skadorna.

I USA har man nu gjort på följande sätt;
* SBA’s Economic Injury Disaster Loans offer up to $2 million in assistance and can provide vital economic support to small businesses to help overcome the temporary loss of revenue they are experiencing.
* These loans may be used to pay fixed debts, payroll, accounts payable and other bills that can’t be paid because of the disaster’s impact. The interest rate is 3.75% for small businesses. The interest rate for non-profits is 2.75%.
* SBA offers loans with long-term repayments in order to keep payments affordable, up to a maximum of 30 years. Terms are determined on a case-by-case basis, based upon each borrower’s ability to repay..

3. Skatteverket och Kronofogdemyndigheten ska inte driva företag i obestånd nu mot bakgrund av obetalda skatteskulder. För att underlätta situationen bör egenavgifter och arbetsgivaravgifter, momsinbetalningar under en kort period inte heller krävas in.
Schablonmässig ersättning bör ges baserad på minst tidigare deklarerad inkomst. Snabb schablonmässig utbetalning av belopp bör ske utan byråkratisk hantering.

4. Myndigheterna – Tillväxtverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Kronofogden bör nu (gärna inom ramen för det fungerande myndighetssamarbetet) fatta beslut om att medverka i de informationsinsatser / ”Nyföretagarhjälpen” som görs nu av NyföretagarCentrum Sverige – för att gemensamt nå ut till företagen i denna situation. Gemensamma informationsaktiviteter måste altså ske från myndigheter, näringsliv och organisationer.

5. Nyttja NyfötetagarCentrum som resurs då vi finns i över hela landet – i nästan alla Sveriges kommuner. Ökad statlig finansiering krävs till NyföretagarCentrum i detta läge – då resurserna för information och rådgivning redan är hårt
ansträngda.

Om vi ska ha fortsatt företagande i landet måste insatserna göras nu!

Harry Goldman – NyföretagarCentrum

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Sans och balans i coronatider

Nästa Berättelse

Nu handlas lokalt!

Senaste artiklarna