////////

DEBATT: "Anpassa Herrgårdsbacken till Floda säteri"

DEBATTINLÄGG HERRGÅRDSBACKEN Landskapsbilden är viktig och arkitekterna på Skeppsviken bör genom fotomontage visa hur deras förslag på byggnation inte stör sikten till Floda säteri, menar de två skribenterna.
Anpassa Herrgårdsbacken till Floda säteri
Kommunen har två huvudsyften med byggnation i herrgårdsbacken: Att uppföra ca 90 lägenheter i tre punkthus – och göra detta utan att ta bort möjligheten till utsikter och blickar uppemot säteriet.
Vi anser att det är viktigt med nya bostäder i Floda men landskapsbilden är också viktig. Exploatören Skeppsvikens förslag kan bearbetas att ta hänsyn till båda dessa syften vilket vi återkommer till snarast.
Kommunen bör nu begära att Skeppsviken tydligt visar hur de uppfyller sin utfästelse att inte störa viktiga vyer och säteriet som landmärke. Som i andra kommuner bör fotomontage göras innan beslut tas när stads- och landskapsbilden är viktig.
Skeppsviken har gjort ett förslag med 89 lägenheter i tre höga hus. De skriver att de ”hukar sig hövligt för att inte störa” sikten till säteriet som Flodas viktigaste landmärke och identitetsbärare. Men de har inte gjort några fotomontage eller perspektiv som visar detta. De ritar bara en schablonartad siktlinje från ån med huvudbyggnadens överdel synlig.
För riktiga fotomontage behöver man röja och glesa ur den nuvarande kraftiga igenväxningen med höga träd och buskar. Marken är kommunens och innehåller ”inga högre naturvärden”. Röjningen borde ha gjorts tidigare, de senare årens brist på skötsel döljer nu väldigt mycket på sommaren.
Efter fotografering bör några jämförande montage göras med olika hushöjder och placeringar. Viktiga platser för detta bör vara från Floda torg/Rurik Holms väg, från utsiktsplatsen vid Floda lada, från Församlingshemmet/Uddared-Drängseredsvägen och Garverivägen/lilla ön.
Betty Hammar, Lars-Erik Karlsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Inte nöjda med nya förslaget

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Hallå där, Daniel Tisell...

Senaste artiklarna