Övrigt - Sidan 14

Solkattstomten har det snärjigt

Solkattstomten har det snärjigt. Han började dela ut klappar till lerumsbarnen redan på skyltsöndagen den 24 november. Till dags dato har han

Mer

Vad händer med Vattenpalatset?

Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen finns förslag om att säga upp hyresavtalet med Actic Sverige AB. ” Den befogade anledningen för uppsägning

Mer

Forntid idag i Skallsjö

Inom sina 308 kvadratkilometer kan Lerums kommun erbjuda en rik variation av fornlämningar i form av gravar, domarringar, skålgropar och boplatser. En

Mer

Härskogsvägen måste bli säkrare

Pressmeddelande från Lerums kommun:  Det har skett flera tragiska olyckor på Härskogsvägen, med både skadade och döda. I Lerums kommun finns det

Mer