/

Bostäder för nyanlända

Från och med den 1 mars 2016 är alla kommuner enligt lag skyldiga att ta emot nyanlända personer och erbjuda dem bostad. Syftet med den nya bosättningslagen är att förbättra nyanländas möjligheter att integreras i det svenska samhället. Enligt beslut av Länsstyrelsen ska Lerums kommun ta emot 170 nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd under 2016. Att ordna bostäder för alla dem som kommer är en utmaning, som vi måste lösa.
De politiska partierna i Lerums kommun har, och kommer även i framtiden ha, olika uppfattningar om var det ska byggas bostäder. Bostäder för nyanlända kommer inte vara något undantag. Däremot enas vi i åsikten att bosättningslagen måste följas på ett ansvarsfullt sätt. Kommunen behöver på kort sikt planera för och stimulera till byggnation av bostäder och det kräver nya kreativa lösningar. På längre sikt ska de nya bostäderna vara en del av ett varierat bostadsbestånd. Inledningsvis kan det därför bli aktuellt med tillfälliga lösningar t ex modulbostäder.
På längre sikt är kommunens avsikt att det byggs hyresrätter för nyanlända och andra som är i behov av en bostad. De hyresrätterna ska integreras i den bebyggelse som redan finns i närområdena i alla kommundelar. Vår ambition är att tillgodose behovet av bostäder för alla kommuninvånare. Vi vill att det byggs socialt hållbart för framtiden och är intresserade av samarbete med aktörer på bostadsmarknaden, som också vill ta ett samhällsansvar. Förhoppningen är att de första bostäderna ska stå klara för inflyttning efter sommaren.
 
Dennis Jeryd (S), Alexander Abenius (M), Rutger Fridholm (MP), Lill Jansson (L), Eva Andersson (C), Anette Holgersson (V), Annelie Lundström (KD)
(SD) i Lerum har erbjudits att vara med och underteckna denna insändare men har aktivt valt att avstå

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Lite befolkningsstatistik

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Dagens pressklipp 2016-03-02

Senaste artiklarna