Besparingar i demensvården

Öppet brev från anhöriggruppen Hedegården

2019-11-12

Till Kommunalråd Christian Eberstein

Lerums kommun

Hej Christian

Tack för att ni tog er tid och för ett trevligt möte på kvällen den 7 november. Men det finns fortfarande frågor som vi inte fick tillfredsställande svar på. Dessa frågor rör främst personalen, och det är dessa vi nu begär svar på.

I förfrågningsunderlaget anges att personaltätheten skall vara lägst 0,8/0,68 för demens/ somatiska avdelningarna. Personaltätheten vid föregående upphandling var 0,9/0,7.

Minskningen från 0.9 till 0,8 på demensavdelningarna (räknat på 24 boende och 38 timmars arbetsvecka) innebär ett bortfall av ca 91 arbetstimmar per vecka eller drygt 30 timmar per avdelning och vecka eller knappt 4,3 timmar per dag och avdelning. Den som satt ihop förfrågningsunderlaget verkar inte riktigt ha satt sig in i vad arbetet på en demensavdelning omfattar och konsekvenserna av ett bortfall om 4,3 timmar. Boende som blir liggande större delen av dagen, inga aktiviteter etc.

För de somatiska avdelningarna föreslås en minskningen med 0,02 vilket innebär ett totalt bortfall om 22.8 timmar per vecka eller 7,6 timmar per avdelning eller drygt 1 timma per avdelning och dag.

Socialstyrelsens rekommendation angående personaltätheten för demensvård är 0,9. En studie av Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum 2010:10 om lämplig bemanning i boende avsedd för personer med demenssjukdom indikerar en högre bemanning än vad Socialstyrelsen rekommenderar.

  • Hur resonerar kommunen när man föreslår en minskning av personalen på demensavdelningarna med 4,3 timmar per avdelning och dag?
  • Hur resonerar kommunen när man föreslår en minskning av personalen på de somatiska avdelningarna med 1 timma per avdelning och dag?
  • Hur stämmer detta med kommunens uttalade ambition att öka satsningen på demensvården?
  • Hur har kommunen för övrigt kommit fram till normen 0,8/0.68?

Vi har naturligtvis förståelse för ekonomiska realiteter men vi är frågande till jämförelsen mellan de privata och de kommunala boendena. Att det i kommunförvaltningen finns personal som arbetar med de kommunala boendena är närmast självklart men hur mycket av dessa kostnader belastar de kommunala boendena? En jämförelse mellan de kommunala och de privata boendena kan inte göras på ett så enkelt sätt som kommunen gör i förfrågningsunderlaget.

I anhöriggruppen finns en lång erfarenhet av vad arbetet innebär på såväl demensavdelningarna som de somatiska avdelningarna. Vi bedömer att kommunens förslag inte är rimligt att genomföra med bibehållen god omvårdnad. Vi vädjar därför till kommunen att inte minska personaltätheten utöver den av socialstyrelsen rekommenderade normen.

Förslaget att utnyttja ytterligare två rum för demensboende är inte bra om man skall kunna upprätthålla en god omvårdnad på den berörda demensavdelningen som då skulle få 10 boendeplatser. Dessa rum har tidigare ansetts vara akutrum och använts från tid till annan som just akutrum. För något år sedan när verksamheten gick upp i stabsläge utnyttjades dessa rum för att lösa ett akut lokalbehov.

Anhöriggruppen förutsätter en fortsatt kontakt med kommunen inte minst i samband med utvärderingen av anbuden.

Anhöriggruppen Hedegården
Caj Andersson, Per Andersson, Eva Bengtsson, Lennart Stålarm, Cristel Theorin, Hans Theorin, Björn Stahre

genom Björn Stahre

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Pressmeddelande: Lerum Energi förbereder mottagningsstation för att säkra elförsörjningen

Nästa Berättelse

BaggIs invigd!

Senaste artiklarna