///

Åttiofem nya bostäder i Tollered


Pressmeddelande från Lerums kommun 2016-06-21

Nu är markanvisningstävlingen för Tollered avgjord. Efter att detaljplanen är klar kan Tollered komma att få 85 nya bostäder, både hyresrätter, småhus och bostadsrätter.
Tidigare i år hölls en markanvisningstävling för bostäder i Tollered. En markanvisningstävling innebär att byggherrar, i samarbete med arkitekt, kan skicka in förslag på hur de vill bebygga ett område.
Åtta förslag lämnades in och den 15 juni beslutade kommunstyrelsen att anta det förslag som kallas ”Brännabbens skogsbacke”, som ska ge 85 nya bostäder i Tollered. 50 av dem blir hyresrätter, 15 blir småhus och 20 blir bostadsrätter.
Förslaget är framtaget av Derome Hus AB och ARKKAS arkitekter.
Juryns motivering
”Förslaget har tagit tillvara på karaktären i Tollered och skapar en småskalig och varierad miljö som blir en naturlig fortsättning på orten. Strukturen skapar trivsamma och trygga miljöer mellan husen vilket är en del i den sociala hållbarheten. Förslaget redovisar många idéer som kan bidra till vision 2025.”
Juryn konstaterar att ”Brännabbens skogsbacke” bidrar på flera sätt till Lerums kommuns vision 2025; miljöklassad byggnation (silver), god dagvattenhantering, träkonstruktion, goda förutsättningar för solenergi, byggnaders livscykel, samt olika idéer som kan stärka den sociala hållbarheten.
Förslaget är väl format efter platsens karaktär och terräng och mellan husen skapas attraktiva utomhusmiljöer för de boende. Bostäderna får en känsla av trygg bruksmiljö men också av modern arkitektur. Fokus ligger på mindre lägenheter (1-4 rum och kök).
Området som berörs är en del av fastigheten Tollered 4:47, Mossen och Brännabben i Tollered. Nästa steg i processen är att kommunen tar fram en detaljplan i samarbete med exploatören och tidigast 2018 kan byggnationen starta.
Bifogad illustration får användas av media, uppge Illustration: Derome Hus AB och ARKKAS arkitekter.
Läs mer om tävlingen på kommunens webbplats: http://www.lerum.se/markanvisningtollered/
För frågor om markanvisningstävlingen: kontakta planarkitekt Jakob Aldén, Lerums kommun jakob.alden@lerum.se Telefon 0302-521149.
Kontaktperson Derome: divisionschef Anders Jonsåker, telefon 0340-666477.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Länsstyrelsen godkänner Herrgårdsbacken

Nästa Berättelse

En av tre företagare vågar inte klaga på sin kommun

Senaste artiklarna