Arbetet med Gråbo entréer fortsätter
///

Arbetet med Gråbo entréer fortsätter

Första etappen i Gråbo entréer är nu avklarad. Kraftledningsgatorna är röjda, kor och får har betat och Gråbo har fått en ny stor parkeringsplats. Allt i samverkan mellan Medskapandegruppen i Gråbo och Lerums kommun.

Arbetet med Gråbo entréer fortsätter
Kosläpp under kraftledningen

Arbetet med Gråbo entréer fortsätter
Flismaskin

Nu är det dags för nästa etapp.
Området mellan kyrkan och Lundbyvägen röjs på sly och undervegetation för att skapa genomsikt och göra kyrkan synlig från Gråbovägen. Avsikten är att höja skötselnivån på samtliga områden längs Gråbovägen till ”enkel parkstandard” i enlighet med devisen ”rent, snyggt och tryggt i Gråbo”
De två stora, mycket karaktäristiska ekarna som står invid Gråbovägen utanför begravningsplatsen belyses med två till fyra markstrålkastare. Avsikten är att armaturerna ska förankras i marknivå (grävas ner) för att försvåra stöld och åverkan. Förhoppningsvis ska den permanenta belysningen vara på plats i god tid före jul. Strålkastarna ansluts till befintligt belysningssystem inom begravningsplatsen.
Arbetet med Gråbo entréer fortsätter
Hans Hellberg

Slyröjningen kommer att ombesörjas av Hans Hellberg från medskapandegruppen och riset kommer att forslas bort under kommande vecka. Fortsatt underhållsröjning av sly kommer att skötas av kyrkan.
Text: Lennart Lauenstein
 

Lämna ett svar

avatar
  Prenumerera  
Notifiera av
Arbetet med Gråbo entréer fortsätter
Tidigare Historien

Krönika: Ingen viral succé för Håkan

Arbetet med Gråbo entréer fortsätter
Nästa Berättelse

Krönika: Den fula ankungen

Senaste artiklarna

Arbetet med Gråbo entréer fortsätter

Kommunen lyssnar

Efter det att grusgropen spärrades med stora stenar har Gråborundan inte kunnat

Arbetet med Gråbo entréer fortsätter

Gråbomuren

  Grusgropen i Gråbo har begåvats med en partiell stenmur för att