///

Arbetet med Gråbo entréer fortsätter

Första etappen i Gråbo entréer är nu avklarad. Kraftledningsgatorna är röjda, kor och får har betat och Gråbo har fått en ny stor parkeringsplats. Allt i samverkan mellan Medskapandegruppen i Gråbo och Lerums kommun.

Kosläpp under kraftledningen

Flismaskin

Nu är det dags för nästa etapp.
Området mellan kyrkan och Lundbyvägen röjs på sly och undervegetation för att skapa genomsikt och göra kyrkan synlig från Gråbovägen. Avsikten är att höja skötselnivån på samtliga områden längs Gråbovägen till ”enkel parkstandard” i enlighet med devisen ”rent, snyggt och tryggt i Gråbo”
De två stora, mycket karaktäristiska ekarna som står invid Gråbovägen utanför begravningsplatsen belyses med två till fyra markstrålkastare. Avsikten är att armaturerna ska förankras i marknivå (grävas ner) för att försvåra stöld och åverkan. Förhoppningsvis ska den permanenta belysningen vara på plats i god tid före jul. Strålkastarna ansluts till befintligt belysningssystem inom begravningsplatsen.
Hans Hellberg

Slyröjningen kommer att ombesörjas av Hans Hellberg från medskapandegruppen och riset kommer att forslas bort under kommande vecka. Fortsatt underhållsröjning av sly kommer att skötas av kyrkan.
Text: Lennart Lauenstein
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Krönika: Ingen viral succé för Håkan

Nästa Berättelse

Krönika: Den fula ankungen

Senaste artiklarna