/

Sluta klippa gräset!

Klicka för att göra bilden större.

Sluta klippa gräset, annars kan det bli dyrt. I alla fall om det är inom strandskyddat område.
Länsstyrelsen har förelagt Aspenäs Herrgård att upphöra att kontinuerligt klippa eller slå gräset utanför hemfridszonen så att naturligt förekommande växtarter kan återhämta sig. Beslutet är förenat med ett vite på 25 000 kr. Naturligt förekommande växtarter på platsen är kvickrot, maskroser, tussilago, vass mm. Föreläggandet från Länsstyrelsen hindrar inte att platsen slås två gånger om året för att förhindra att buskvegetation och liknande grövre flora växer upp.
Aspenäs Herrgård skall också ta bort staket, stenar och stenlagd gång från strandskyddsområdet. Även det förenat med ett vite på 25 000 kronor om åtgärderna inte utförs.

eslut om avslag(16793274)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Lokalpressen tippar Melodifestivalens final

Nästa Berättelse

Ökad sjukfrånvaro i kommunen

Senaste artiklarna

Vattenpalatsets hjältar

Vattenpalatset personal vill inte kommentera de närmare omständigheterna kring det drunkningstillbud som