//

Så tycker företagen om företagsklimatet i Lerum

Pressmeddelande från Svenskt Näringsliv Västra Götaland 2022-05-31

Ny undersökning: Så tycker företagen om företagsklimatet i Lerum
Företagens betyg på det lokala företagsklimatet i Lerum varierar. Det står klart när Svenskt Näringsliv idag presenterar resultatet från den årliga enkätundersökning där hela 32 000 företag fått ge sin syn på företagsklimatet i sina respektive kommuner.

Företagsklimat Lerum

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har det lokala företagsklimatet undersökts årligen sedan 2001. Årets resultat visar på både upp- och nedgångar i betyg jämfört med förra året.
I enkätundersökningen förbättrar sig Lerums resultat i flera delfrågor. Den fråga som ökar mest är kommunpolitikers attityder. Andra områden som ökar är mobilnät och bredband samt påverkan av brottslighet och otrygghet. Det sammanfattande omdömet som företagen ger företagsklimatet är 3,4, samma betyg som förra året, strax under snittet för Västra Götaland som i år ligger på 3,5.

—  Lerum har en tydlig vilja och ambition att förbättra de lokala förutsättningarna att driva företag. Självklart vill många kommuner öka betygen snabbt, men det centrala är att Lerum har en långsiktig strategi. Ett gott lokalt företagsklimat handlar om att över tid ge företag bra förutsättningar att utveckla och driva sin verksamhet. För detta krävs bland annat en tydlig politisk viljeriktning, ett serviceinriktat förhållningssätt och en kontinuerlig nära dialog mellan företag och kommun, fortsätter Christina Riksén.

Alla delfrågor utom tre hamnar över gränsen för vad som anses som godkänt (3,0). Den fråga som får lägst betyg är upphandling, det är också den fråga som tappar mest. Övriga områden som fortsatt har utmaningar enligt företagen är dialogen med kommunens beslutsfattare och kommunens service och bemötande.

— Företagen är tydliga i undersökningen. Resultatet visar att de efterfrågar en närmare dialog och ökad förståelse för deras vardag och verklighet. Att kontinuerligt möta företagen, lyssna på deras synpunkter och i handling visa att deras frågor prioriteras är en förutsättning för ett förbättrat företagsklimat, säger Christina Riksén.

Enkätresultaten från den årliga undersökningen utgör 2/3 av den kommunranking som presenteras på hösten varje år. Vilken rankingplacering det blir för Lerum i 2022 års mätning presenteras den 28 september.

För mer information och det fullständiga resultatet för Lerum och övriga kommuner i Västra Götaland, se www.foretagsklimat.se  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Levande Demokrati - samtal med föreläsarna

Nästa Berättelse

Debatt: Västra Stambanan Göteborg – Floda – Alingsås

Senaste artiklarna