//

Öppna jämförelser: företagsklimat 2019/Lerum

SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Undersökningen sker i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA) och genomförs nu för sjunde gången sedan starten 2010.

Nöjd kundindex – NKI
Underkänd – 61
Godkänd 62 – 69
Högt betyg 70 –

Rankingar av den här typen skall tas med en nypa salt. Om svarsfrekvensen är låg kan några få svar få väldigt stor tyngd. Bygglovs dåliga resultat bygger på svar från 28 företagare. Bygglov låg i topp 2016  med ett NKI på 71, 2018 låg det på 62 och i fjolårets undersökning hamnar de på 54. Väldigt stora förändringar  mellan åren trots i stort sett samma personal och samma arbetssätt. Grannkommunen Partille har jämfört med 2018 klättrat 57 placeringar och Mölndal har tappat 24. Även där märkligt stora förändringar.

NKI-totalt för Lerums kommun 2012 – 2019

2012 2014 2016 2017 2018 2019
61 61 72  73 69 68

 

Ranking totalt 2012 – 2019

2012 2014 2016 2017 2018 2019
165 182 59 67 137 151

 

NKI – 2019 per område.  Inom parentes antal som svarat.

Bygglov Livsmedelstillsyn Miljö- och hälsoskydd övrigt
54 (28) 75 (55) 68 (42)

 

NKI – 2019 – bemötande mm

Information Tillgänglighet Bemötande Kompetens Rättssäkerhet Effektivitet
70 72 75 70 69 69


Övriga kommuner i Göteborgsregionen.

Inom parentes förändring jämfört med 2018.

Kommun Plats NKI
Partille 41 (+57) 76 (+4)
Mölndal 49 (-24) 71 (-2)
Härryda 125 (-3) 71 (+1)
Kungälv 130 (+5) 71 (+1)
Göteborg 148 (+2) 69 (+2)
Lerum 151 (-14) 68 (-1)
Alingsås 173 (-11) 59 (-4)

Länk till undersökningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Sparbanken Alingsås avsätter 4 miljoner extra till coronadrabbade verksamheter.

Nästa Berättelse

Lerums kommun halverar hyran för vissa lokaler

Senaste artiklarna