/

Martin Zollitsch – till minne.

Martin har efter ett långt och innehållsrikt liv lagt ner staven och stråken och pennan.
Martin och jag träffades första gången 1969 som nyanställda chefer för var sin förvaltning i den nybildade Lerums kommun- Martin som stadsarkitekt och jag som teknisk chef- eller som det då kallades byggnadschef.
Det var mycket nytt för politiker och tjänstemän att hantera i den nygamla kommunen som då expanderade,våldsamt! Bostadbyggandet omfattade flera hundra bostäder per år i olika kommundelar  – tex. Hulan, Höjden, Uddared, Gråbo. Tillhörande vatten- och avloppsfrågor var akuta att lösa, t.ex vattentäkten i Sjövik och   utbyggnad av Floda avloppsreningsverk.

Planeringen för framtiden med en ny övesiktsplan påbörjades. Beslut om framtida anslutning  till Ryaverket togs  och lokala reningverk byggdes ut.

På Martins initiativ utlystes en arkitekttävling för Lerums centrum  och detaljplaner gjordes så att bl.a. Solkatten, vårdcentralen och nya missionskyrkan/Equmeniakyrkan kunde byggas. Många  utredningar  med tillhörande politiska beslut för infrastrukturen genomfördes.  Ett viktigt avgörande var lokaliseringen av väg 190 genom grustäkten i Gråbo. För Lerums centrum betydde bygget av Kastenhovsförbindelsen mycket.

Som nya chefer delade vi olika erfarenheter. Tidstypiskt  dröjde det nästan ett år innan vi var överens om att lägga bort titlarna med våra sekreterare! Vi  hanterade gemensamma ärenden , särskilt  om exploateringar och  planer.  Det gällde att ”manövrera” mellan olika intressen: i nämnder och styrelser, hos  de exploatörer som var verksamma då, bl.a. Skanska-de kommunala bolagen Lekab, Älkab, Förab och Förbo och olika myndigheter. Vi var vi inte alltid ense – Martin och jag och våra förvaltningar –  men  diskussionerna  störde  inte  vänskapen.

Jag var imponerad av Martins  noggranna ärendedokumentation och välformulerade skrivningar. Som stadsarkitekt hade Martin  ansvaret för byggnadslov och kontakt med många lerumsbor. I en skrift från 2003 – Våra hus – skriver Martin bl.a: det som utgör kvaliteten hos  ett hus eller en miljö är inte enbart fasadens skönhetsvärde utan också anpassningen till terrängen  m.m. Som jag uppfattade det hade Martin intentionen att verka för detta i Lerum.
Även efter sin pensionering var Martin engagerad i kommunenens utveckling och många insändare har han skrivit. I regi av studiecirkeln God miljö i centrum har Martin  författat ett antal dokument  senast- för fyra år sedan –  en vitbok om                        ” Grönstruktur i Lerums tätort”.
Martin har visat social omtanke  och delat med  sig av upplevelser i natur, konst och musik. Familjevis har vi träffats även om vi haft olika fritidsintressen  och skilda livsåskådningar  men  ändå många lika värderingar.
Det är med värme och glädje jag minns Martin som kollega och vän.

Uti Lerum i november 2022
Sven-Erik Aljered, pensionerad samhällsbyggare och teknisk chef i Lerums kommun

 

1 Kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Prenumerera på Lerums Nyheter
Tidigare Historien

Debatt: Budget - RödGrön Ledning

Nästa Berättelse

Granen på plats på Bagges torg

Senaste artiklarna