///

Lerumspolitikerna fick ingen information om varför åklagaren lade ner förundersökningen mot Systemteknik.

Efter att under ett drygt år ha utrett Lerums kommuns polisanmälan av Systemteknik för bedrägeri så lade chefsåklagare Jonas Almström ner sin förundersökning i december 2015.
Han fann att Systemteknik inte gjort sig skyldigt till bedrägeri.
Han gjorde då också det ovanliga att han tillsammans med sina medarbetare åkte till kommunen för att förklara varför det inte var fråga om bedrägeri. Men denna förklaring stannade hos ett fåtal tjänstemän.
Kommunens politiker fick inte veta mer än att förundersökningen lagts ner.
En av dessa är kommunalrådet Rutger Fridholm (Mp).
Han säger att han endast då fick veta att förundersökningen lagts ner men inte några detaljer.
-Vi visste då inte ens att åklagaren varit i Lerum och förklarat varför, säger Rutger Fridholm till mig.

Rutger Fridholm (MP)

Rutger Fridholm får läsa vad chefsåklagare Jonas Almström har att berätta om mötet med tjänstemännen i Lerums kommun och ger följande kommentar till det:
-Någon föredragning av tjänstemännen om vad åklagaren sade har vi inte fått och heller inga detaljer.
– Det kanske hade varit lämpligt att några av oss, till exempel presidiet, hade fått vara med på mötet. Det hade varit naturligt, säger Rutger Fridholm
Hösten 2014 polisanmälde Lerums kommun företaget Systemteknik för bedrägeri. Drygt ett år senare lades förundersökningen ner.
Det var inte fråga om bedrägeri.
Kommunens advokatkostnader i ärendet var då en dryg miljon.
Men Systemteknikkarusellen snurrar vidare sedan dess men nu sexfaldiga advokatkostnader.

Misstänkt bedrägeri
Den 24 oktober 2014 polisanmälde Lerums kommun företaget Systemteknik. Brottet skulle vara bedrägeri genom att företaget fakturerat fler arbetstimmar än vad arbeten tagit i verkligheten. Anmälan gjorde att chefsåklagare Jonas Almström inledde en förundersökning.
En första åtgärd var att åka till Lerums kommun för att få kommunens syn på vad som hänt och få material som kommunen hade i ämnet. Från mötet fick han med sig handlingar i pappersform och även i digital form. Därefter hämtades en stor mängd handlingar från Systemteknik som gicks igenom.
–  Det såg inte bra ut från början, säger chefsåklagare Jonas Almström till mig.
Förhören
Utifrån vad som syntes i dokumenten så förhördes en rad personer. Bland dessa tjänstemän inom Lerums kommun som arbetade med inköp och upphandling av fastighetstjänster, underleverantörer till Systemteknik och dess ägare Carl-Axel Hilmarch.
Dessa förhör gav bl.a. följande resultat:
Kommunens tjänstemän som förhördes tillstod att dom handlat upp tjänster direkt från underleverantörerna till ett högre timpris än ramavtalen som Systemteknik som hade.  Underleverantörerna berättade att dom blivit uppmanade av kommunens tjänstemän att fakturera via Systemteknik, annars fungerade inte kommunens attestsystem.
Systemtekniks ägare Carl-Axel Hilmarch berättade att han hade fått ramavtalen med ett lågt timpris.
Underleverantörerna som gjort arbete åt kommunen för ett högre timpris fakturerade hans företag.När Systemteknik sedan fakturerat kommunen för dessa arbeten så lades timmar till så att slutsumman blev den samma.
Dessa uppgifter från Carl-Axel Hilmarch stämde också med materialet som kom från kommunen.
En fråga som uppstår är varför  Carl-Axel Hilmarch och Systemteknik gick med på ett sådant upplägg.
Han säger att han kände sig tvingad eftersom han annars stod inför risken att inte få några mer jobb från kommunen.
– Som leverantör får man ständigt frågan om man vill ha mer jobb i framtiden, säger Carl-Axel Hilmarch till mig.
Sammanfattningsvis

  1. Kommunens tjänstemän hade beställt tjänster direkt från underleverantörer för ett högre timpris än det som angavs i Systemtekniks ramavtal till en viss summa.
  2. Underleverantörerna hade tagit betalt av Systemteknik, som hade ramavtalen för tjänsterna, för samma summa som kommunen fakturerats för.
  3. Systemteknik har sedan tagit betalt av Lerums kommun. Eftersom Systemteknik hade ett avtalat lägre timpris med Lerums kommun än vad underleverantörerna hade så angavs fler arbetstimmar än i underleverantörernas faktura för att få samma slutsumma.
  1. Systemteknik gjorde ingen egen ekonomisk vinning på detta förfarande.

Bedrägeri eller inte
Chefsåklagare Jonas Almström hade då att ta ställning till om detta var att betrakta som bedrägeri i juridisk mening.
I brottsbalkens 9 kapitels första paragraf står följande att läsa:
1 §  Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.
Här finns fyra saker – brottsrekvisit – som alla måste uppfyllas för att något ska kunna betraktas som bedrägeri.
Frågor att besvara i Systemteknikärendet.

  1. Vilseledande.
  2. Handling eller underlåtenhet. Har Systemteknik försök lura någon till att göra något eller låta bli att göra något?
  3. Vinnig. Har Systemteknik gjort någon vinning?
  4. Skada. Har Lerums kommun lidit någon skada?

Motivering till beslutet
Chefsåklagare Jonas Almström kom fram till att det inte kan vara fråga om bedrägeri i Systemteknikaffären av bland annat följande skäl.
Tjänstemän i Lerums kommun som hade rätt att lägga ut beställningar har lagt ut sådana till underentreprenörer med timkostnadspris som överstiger ramavtalens.
Tjänstemän i Lerums kommun har uppmanat underleverantörer att skicka sina fakturor till Systemteknik för vidarefakturering till Lerums kommun.
Tjänstemän som haft rätt att godkänna fakturor för dess beställningar har gjort det.
Lerums kommun, som beställt arbeten till viss bestämd timkostnad, har därför inte vilseletts av Systemteknik.
Den fakturerade summan av de beställningar som lagts ut till underentreprenörer är samma som den som senare Systemteknik fick betalt av Lerums kommun.
Lerums kommun har därmed inte lidit någon skada och Systemteknik har inte gjort någon vinning på förfarandet.
Därav följer att Systemteknikaffären inte kan vara bedrägeri.
Förklaring för kommuntjänstemän
Den16 december 2015 gjorde chefsåklagare Jonas Almström den ovanliga åtgärden att han tillsammans med ett par av sina medarbetare besökte Lerums kommun för att berätta varför han hade lagt ner ärendet.
– Jag tyckte att det var viktigt att förklara orsaken eftersom det gällde en kommun, att det var uppmärksammat och att det handlade om stora belopp, säger chefsåklagare Jonas Almström. Vid mötet med tjänstemän i kommunledningen så använde Jonas Almström en White board och ritade upp och motiverade sitt beslut så pedagogisk som möjligt.
På min fråga om hur tjänstemännen reagerade på genomgången säger chefsåklagare Jonas Almström,
– Dom såg inte så glada ut.
Men informationen från detta möte stannade alltså hos ett fåtal tjänstemän.
Politikerna i Lerums kommun fick bara informationen från tjänstemännen att förundersökningen lagts ner.
Skenande advokatkostnader
Då var Lerums kommuns advokatkostnader i Systemteknikhärvan 1 089 177 kronor.
Nu har den summan sexfaldigats och är nu 6 524 346 kr.
Text: Tomas Lindblom
reportertomas@gmail.com
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Samhällsbyggaren Christer Harling

Nästa Berättelse

Krönika: Ingen viral succé för Håkan

Senaste artiklarna