/

Lax, havsöring och ål släpps vidare i Säveån

Hilleforsdamm
När fiskvägen förbi Hedefors öppnade så fick fiskarna ytterligare ca 2,5 km lekområde fram till Hillefors havregrynkvarn, kraftverk och damm, där är det stopp. Kan fisken passera Hillefors, så väntar ytterligare ca 4 km lekområde. Säveåns övre fiskevårdsområdesförening har diskuterat med länsstyrelsens vattenavdelning om en fiskväg förbi Hillefors enligt gällande vattendom från 1997. Ett flertal samtal har förts med berörda parter och länsstyrelsen har ålagt Lerums Fjärrvärme AB att lägga fram förslag till hur fisken skall kunna passera Hillefors. De har gjort en utredning om alternativa fiskevägar och i veckan ägde ett möte rum med olika intressenter. Fiskevårdsföreningarna vill ha fritt strömmande vatten och Lerums naturskyddsförening betonade vikten av att dammen förblir intakt för sjöfåglarna. Hillefors grynkvarns museiförening framhöll att kvarnen för att kunna köras måste ha vatten från en damm, vilket Lerums fjärrvärme höll med om. De påpekade att vattendomen kräver att de måste hålla en viss vattennivå. Länsstyrelsen betonade de nationella vattendirektiven och även kulturvärdena. Efter en lång diskussion enades man om att det bästa förslaget var ett omlöp runt kraftverket. Detta var det dyraste förslaget, ca 7 miljoner kronor men priset ifrågasattes. Med tanke på att omlöpet och alla bikostnader vid Hedefors hamnade på över 40 miljoner kronor för ca 2,5 km åsträcka, kan kostnaden för ett omlöp vid det betydligt mindre fallet vid Hillefors bli försumbar med tanke på den vinst av lekvattenyta som uppkommer.
Kontaktpersoner : Daniel Johansson Vattenavd. Länstyrelsen, Mats Herklint Kulturenheten Länsstyrelsen, Håkan Danielsson Lerum Fjärrvärme AB, Bertil Svensson Lerums Naturskyddsförening, Stefan Larsson Sävlångens fiskevårdsförening Birgitta Waldenborg Hillefors grynkvarns museiförening.
Hillefors Kraftverk
Text och bild: Rolf Svensson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Tjuvstart på påsken på Floda Torg

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Magisk afton på Öijared

Senaste artiklarna