//

Krönika: Systemteknik – Personligt betalningsansvar för kommunstyrelsens ledamöter?

Oavsett utgång kommer ansvaret att vila tungt på kommunstyrelsens ledamöter. Om kommunen förlorar i tingsrätten kan det dessutom bli fråga om personligt betalningsansvar.
Systemteknikaffären rullar vidare. Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Wassenius, kommunstyrelseledamoten och kommunalrådet Rutger Fridholm och tidigare ordföranden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Lennart Jonsson, är alla tre mycket kritiska till kommunens hantering av systemteknikaffären och att man under en hel mandatperiod varit passiva och låtit tjänstemännen driva processen in i ett juridiskt moment 22.*
Medling
Efter fyra år är nu kommunen och Systemteknik eniga om att försöka få till en medling. Men det är svårt att se hur en sådan skall komma tillstånd när parterna står så långt ifrån varandra. Som förspel till medlingen har kommunen i yttrande, i augusti i år, till tingsrätten hävdat ett motkrav på 28 miljoner kronor. Därtill kommer kommunens kostnader för advokater – idag över 6 miljoner kronor.
Systemteknik vill ha betalt för sitt arbete – 3,2 miljoner kronor, dröjsmålsränta ca 1 miljon kronor, rättegångskostnader ca 3 miljoner kronor och skadestånd för brutna avtal. Kommunen vill alltså i dagsläget ha 34 miljoner kronor och Systemteknik ca 7 miljoner kronor plus skadestånd.
Kommunstyrelsens dilemma
Genom att påstå att kommunen har ett krav på 28 miljoner kronor har kommunstyrelsen målat in sig i ett hörn. Går det att uppnå en förlikning genom medling efter att ha framställt ett sådant krav?Systemteknik kan kanske pruta något på sina krav, men det är naivt att tro att de skulle backa helt och dessutom acceptera att kommunen har ett krav på 28 miljoner kronor.
Om kommunstyrelsen backar – hur skall kommunstyrelsen då förklara för skattebetalarna att man efterger 28 miljoner kronor? Kommunstyrelsen har försatt sig i en situation där en långdragen process i tingsrätten är den enda lösningen. En kostsam process där skattebetalarna är de stora förlorarna, men där advokaterna idag ligger på ett plus på ca 10 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens ansvar
Oavsett utgång kommer ansvaret att vila tungt på kommunstyrelsens ledamöter. Om kommunen förlorar i tingsrätten kan det dessutom bli fråga om personligt betalningsansvar om det visar sig att kommunstyrelsens agerande/brist på agerande  kommit att innebära onödiga kostnader. Då  kan kommunfullmäktige besluta att inte bevilja ansvarsfrihet vilket gör det möjligt att rikta krav mot kommunstyrelsens ledamöter alternativt mot ordföranden Dennis Jeryd.
*Moment 22: Att du förlorar hur du än gör – väljer du det ena så blir det fel, men väljer du det andra så blir det också fel. Du kan inte vinna, du kan inte göra rätt.

Lennart Lauenstein
Lennart Lauenstein, chefredaktör

 
 
 
 

2 Comments

 1. Det är en märklig kommun vi lever i.
  Hederligt folk, Lennart Jonsson, Lennart Wassenius och Rutger Fridholm tar bladet från munnen och är rakryggade i frågan om Systemteknik. För detta baktalas de av Dennis & Co som av dumhet, oförstånd eller något ännu värre fortsätter sitt mantra att Systemteknik och dess ägare är bovar och ”överdebiterat kommunen” med falska eller felaktiga fakturor.
  Om våra folkvalda politiker brytt sig om att ta till sig polisutredningen i saken och dessutom bekvämat sig till att lyssna på på åklagare och förundersökningsledare när dessa 3 personer i december månad 2015 gjorde sig besväret att åka till kommunhuset i Lerum för att förklara föransvariga för kommunen att kommunen hanterat frågan om Systemteknik helt fel, att den 6000 sidor omfattande förundersökningen visar att Systemteknik agerat helt och fullt i enlighet med Lerums kommuns beställarpersoners instruktioner så hade den här märkliga och osmakliga tvisten
  inte behövt växa till den största och dyraste tvisten i Lerums kommuns historia.
  Den kommunala mobbnings och förtalskampanjen mot Systemteknik och dess ägare utsatts för saknar motstycke i vår del av landet. Dennis Jeryd i egenskap av kommunstyrelsens ordförande bär här ett stort personligt ansvar.
  Det ansvaret bör uppmärksammans och utkrävas när facit i saken om något eller några år föreligger. Likaså för de två kommunalråd som dansat med i osmaklig symbios med Jeryd.
  Christer Harling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Miljöpris till Olof Holmstrand - Naturskyddsföreningen

Nästa Berättelse

Moderaterna största parti - resultaten i de olika distrikten

Senaste artiklarna