//

Krönika: Prata med varandra, del II – med kommunens kommentar

I maj skrev jag en krönika där jag föreslog att parterna i systemteknikkonflikten skulle prata med varandra. För att travestera evangelisten Matteus i bibeln: Somt föll i god jord och somt föll på hälleberget. Inte för att jag tror att det berodde på mitt skrivande, men faktum är att kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att försöka komma fram till en förlikning med Systemteknik. Jag antar att kommunstyrelsens ledamöter avsåg att någon eller några inom förvaltningen skulle sätta sig ned med representanter för Systemteknik för att diskutera om det var möjligt att komma överens. Kort och gott att man skulle sätta sig vid förhandlingsbordet och tala med varandra.
Men vad hände?
Förslaget föll uppenbarligen på hälleberget hos förvaltningen. Kommunens advokat, i samarbete med kommunens upphandlingsjurist, skickade ett förslag till förlikningsavtal till Systemtekniks advokat. Förslaget, som var daterat den 1 augusti, får väl närmast liknas vid en käftsmäll. Kommunen krävde underkastelse på alla punkter och krävde långt mer än vad tingsrätten skulle kunna utdöma. Ett förslag som inte ens gick att diskutera. Så här formulerades det i följebrevet. ”De villkor som anges i förlikningsavtalet är, med undantag för justeringar av mindre betydelse, de enda villkor Kommunen är beredd att acceptera i en uppgörelse.”
Obstruerar tjänstemännen?
I en intervju i FlodaNyheter, som publicerades den 14 juli, uppger upphandlingsjuristen att det inte är aktuellt med någon förlikning. Upphandlingsjuristen vill driva ärendet vidare och tror på vinst i tingsrätten. Det är kanske förklaringen till det orimliga förlikningsavtalet som senare skickades till Systemteknik. Ett förlikningsförslag där det inte fanns något utrymme för diskussion.
Politikerna inte inblandade
Enligt de uppgifter jag har presenterades förlikningsförslaget inte för kommunstyrelsen. Förslaget skulle vara hemligt, men fanns publicerat FlodaNyheter. I en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen föreslogs att beslut om förlikning skulle delegeras till kommunstyrelsens ordförande med följande motivering: Avtalet innehåller också en sekretessklausul avseende avtalets innehåll, vilken är förenad med ett vite om 100 000 kronor. Med anledning av det bör kretsen av personer som har vetskap om avtalets innehåll hållas så snäv som möjligt.
En klok kommunstyrelse insåg det orimliga med ett hemligt avtal och behandlade inte tjänstemannaförslaget.
Någon med förhandlingsvana
Nog måste det väl finnas någon med förhandlingsvana i kommunen?! Att inleda en förhandling med att ge ett helt omöjligt förhandlingsbud kompletterat med att man inte är beredd att backa på en enda punkt, kan knappast anses vara en framgångsrik förhandlingsteknik. Förr ett utslag av den härskarteknik som kallas dubbelbestraffning: Om Systemteknik säger nej till förslaget är man ovillig till förlikning och om man säger ja  så tvingas man erkänna allvarligt fel i yrkesutövningen.
Att förhandla är att ge och ta i syfte att komma överens. Men en förutsättning är att man pratar med varandra och att båda parter dessutom är beredda att backa på sina krav.
Lerums kommuns kommentar:

Floda nyheter skriver:
I maj skrev jag en krönika där jag föreslog att parterna i systemteknikkonflikten skulle prata med varandra. För att travestera evangelisten Matteus i bibeln: Somt föll i god jord och somt föll på hälleberget. Inte för att jag tror att det berodde på mitt skrivande, men faktum är att kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att försöka komma fram till en förlikning med Systemteknik. Jag antar att kommunstyrelsens ledamöter avsåg att någon eller några inom förvaltningen skulle sätta sig ned med representanter för Systemteknik för att diskutera om det var möjligt att komma överens. Kort och gott att man skulle sätta sig vid förhandlingsbordet och tala med varandra.
 
Men vad hände?
Förslaget föll uppenbarligen på hälleberget hos förvaltningen. Kommunens advokat, i samarbete med kommunens upphandlingsjurist, skickade ett förslag till förlikningsavtal till Systemtekniks advokat. Förslaget, som var daterat den 1 augusti, får väl närmast liknas vid en käftsmäll. Kommunen krävde underkastelse på alla punkter och krävde långt mer än vad tingsrätten skulle kunna utdöma. Ett förslag som inte ens gick att diskutera. Så här formulerades det i följebrevet. ”De villkor som anges i förlikningsavtalet är, med undantag för justeringar av mindre betydelse, de enda villkor Kommunen är beredd att acceptera i en uppgörelse.”
 
Lerums kommuns kommentar: Kommunstyrelsen har inte gett förvaltningen något sådant uppdrag. Ett sådant uppdrag skulle i så fall ha framgått av aktuellt protokoll. Däremot uppfattade förvaltningen att det eventuellt fanns en önskan om att framställa ett förlikningsförslag. Några direktiv avseende vad ett eventuellt förlikningsförslag skulle innehålla har förvaltningen inte fått. Förvaltningen har således tillsammans med kommunens juridiska ombud lagt fram ett förslag som förvaltningen bedömer är rimligt utifrån den överfakturering som kommunen menar har skett. Kommunen menar att kommunen utifrån den förmodade överfaktureringen faktiskt har gått halvvägs.
 
Floda nyheter skriver:
Obstruerar tjänstemännen?
I en intervju i FlodaNyheter, som publicerades den 14 juli, uppger upphandlingsjuristen att det inte är aktuellt med någon förlikning. Upphandlingsjuristen vill driva ärendet vidare och tror på vinst i tingsrätten. Det är kanske förklaringen till det orimliga förlikningsavtalet som senare skickades till Systemteknik. Ett förlikningsförslag där det inte fanns något utrymme för diskussion.
 
Lerums kommuns kommentar: Det här är en insinuation som gränsar till förtal eller förolämpning. Kommunen förväntar sig att texten korrigeras. Eftersom kommunen vid tillfället förde diskussioner om en förlikning var det naturligtvis viktigt att inte prata med media, som ju Floda Nyheter menar sig företräda, om en eventuell förlikning, utan med vår motpart.
 
Politikerna inte inblandade
Enligt de uppgifter jag har presenterades förlikningsförslaget inte för kommunstyrelsen. Förslaget skulle vara hemligt, men fanns publicerat FlodaNyheter. I en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen föreslogs att beslut om förlikning skulle delegeras till kommunstyrelsens ordförande med följande motivering: Avtalet innehåller också en sekretessklausul avseende avtalets innehåll, vilken är förenad med ett vite om 100 000 kronor. Med anledning av det bör kretsen av personer som har vetskap om avtalets innehåll hållas så snäv som möjligt.
En klok kommunstyrelse insåg det orimliga med ett hemligt avtal och behandlade inte tjänstemannaförslaget.
Någon med förhandlingsvana
Nog måste det väl finnas någon med förhandlingsvana i kommunen?! Att inleda en förhandling med att ge ett helt omöjligt förhandlingsbud kompletterat med att man inte är beredd att backa på en enda punkt, kan knappast anses vara en framgångsrik förhandlingsteknik. Förr ett utslag av den härskarteknik som kallas dubbelbestraffning: Om Systemteknik säger nej till förslaget är man ovillig till förlikning och om man säger ja  så tvingas man erkänna allvarligt fel i yrkesutövningen.
Att förhandla är att ge och ta i syfte att komma överens. Men en förutsättning är att man pratar med varandra och att båda parter dessutom är beredda att backa på sina krav.
 
 Vänlig hälsning
Åsa Thulin
Kommunikatör

 
FlodaNyheters kommentar:
På frågan om förlikning borde svaret varit “ingen kommentar” istället för den oriktiga uppgiften att det inte var aktuellt med förlikning. Om kommunen är av den uppfattningen att det är fråga om förtal rekommenderar jag en anmälan till PO.
Lennart Lauenstein
Chefredaktör och ansvarig utgivare.

1
Lämna ett svar

avatar
1 Kommentarstråd
0 Trådsvar
0 Följare
 
Mest reagerade kommentar
Hetastekommentarstråden
1 Kommentarsförfattare
Christer Senaste kommentarsförfattade
  Prenumerera  
nyaste äldsta
Notifiera av
Christer
Gäst
Christer

Turerna kring systemteknik och hur bolaget och dess ägare har hanterats av Lerums kommun behöver noga granskas och analyseras. Mycket tyder på att detta är en rättskandal av stora mått där kommun, för att dölja bister i den kommunala upphandlingen och beställarorganisationen, på felaktiga grunder anklagar ett välrenommerat, yrkeskunnigt lokalt företag för båg och bedrägeri. Den 6000 sidor omfattande polisutredningen visar på något annat. Det är kommunen själv, de beställande tjänstemännen, som initierat och begärt de omskrivningar av underleverantörernas fakturor som Systemteknik nu anklagas för. Det är kommunens inköpsorganisation, de beställande kommunaltjänstemännen, som medvetet kringgått Lagen om Offentlig Upphandling (LoU)… Läsa mer

Tidigare Historien

Ella på Dergårdsteatern

Nästa Berättelse

Gråbo - skördefest 23 september

Senaste artiklarna

Sellmans Uti Lerum

Pierre Gustafson är andra generationen av ägare till Sellmans Uti Lerum, Herrmode. Att