//

Krönika: Misstag som kostar

Man kan ha otillräckliga kunskaper eller tänka fel, och ibland kostar misstagen stora belopp.. Så är fallet om man är kommun (Lerum) och hanterar juridiska frågor. Skadestånd och advokatkostnader har fått kosta miljonbelopp samtidigt som de juridiska framgångarna uteblivit.

November 2016 – ogarderat avtal med Aspen camping  – 1 444 800 kronor
November 2017 – felaktig uppsägning av hyresavtal – 550 000 kronor
Mars 2018 -upphandlingsskadeavgift – 2 000 000 kronor
Oktober 2014 – augusti 2019, Systemteknikaffären – advokatkostnader mm ca 8 000 000 kronor
Augusti 2019 – Östad vattentäkt – skadestånd + advokatkostnader– ca 1 800 000 kronor

Nästan 14 miljoner miljoner kronor som kommunen under fem års tid  förlorat genom dåliga avtal och förlorade processer.

Därtill kommer kostnader för kommunens egna anställda som arbetat med de olika processerna. Sannolikt ytterligare några miljoner.

Kommunstyrelsen ska se till att ha en kompetent och effektiv förvaltning och kunniga och ansvarsfulla tjänstemän. Det är således kommunstyrelsen som har slutansvaret för hur den märkliga Systemteknikaffären och andra processer har hanterats av tjänstemännen. Men som vanligt är det ingen som utpekas för att ha brustit. Efter vad som sagts finns det ingen koppling mellan Systemteknikaffären och att kommundirektören fick lämna sin tjänst.

Då är det väl inte heller troligt att det kommer att utkrävas något ansvar för hur kommunen har hanterat andra juridiska frågor.

Men vem är då ansvarig? Eller finns det ingen ansvarig? Är det så enkelt som att man har haft otur?

Lennart Lauenstein
Lennart Lauenstein, chefredaktör

2 Comments

 1. Finns aldrig ansvariga när det kommer till politiska beslut!
  Dom kan sitta och göra vad fan dom vill med skattebetalarnas pengar för det finns INGET ansvarstagande att avkräva en politiker idag!
  Det enda som kommer i närheten är att rösta bort dom nästa val, men det drabbar ju ingen enskild person.
  Vilket innebär att, det som är brottsligt och förmodligen hade gett mig (som privatperson), i bästa fall böter, i värsta fall fängelse och helt oavsett ett negativt besked i rätten, det behöver inte en politiker av idag bry sig om alls!

  Och att spendera ANDRAS pengar, det tror jag inte det finns NÅGRA som älskar så mycket som just politiker, undrar om de två händelserna har med varandra att göra!

  Återskapa ansvarskrav (med möjlighet till att rättsligen åtala politiker som gravt misskött sin tjänst) på politiker och inte enbart tjänstefolket så kommer det förmodligen att bli lite mer eftertänksamhet angående skattebetalarnas pengar!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Osäker framtid för Lerums Tidning

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Krisen för LT accelererar

Senaste artiklarna