///

Krönika: Är man stor och stark ska man vara snäll

I november 2018 publicerade Floda Nyheter och Lokalpressen den uppmärksammade krönikan med rubriken: ”Har Lerums kommun använt sig av härskartekniker i Systemteknikaffären?”
I krönikan nämndes fem av de härskartekniker som den kända kvinnorättskämpen Berit Ås myntat. Men hon la till ytterliga två härskartekniker varav en har rubriken:
”Våld eller hot om våld.” Den innebär att utnyttja sin fysiska styrka mot någon för att få sin vilja igenom eller att påpeka för vederbörande att den möjligheten finns.
I överförd bemärkelse går det att se på Systemteknikaffären som att den stora, starka Lerums kommun, med en budget på drygt två miljarder utnyttjar sin ekonomiska och därmed också sin psykologiska styrka gentemot Calle Hilmarch, vd för Systemteknik AB, med en omsättning på 30 miljoner. Med sina enorma ekonomiska muskler har de styrande i Lerums kommun kunnat lägga ut hela Systemteknikaffären på entreprenad till utomstående advokater. Advokater som till dags dato kostat skattebetalarna drygt 7 miljoner kronor. Och fortfarande är affären inte avslutad.  En utomstående medlare är nu tillsatt. Han har hållit på att sätta sig in i affären sedan september 2018. Självklart är den personen inte gratis för skattebetalarna heller.
Dessutom verkar de styrande, ansvariga tjänstemän och politiker agera som de tre aporna, de som varken hör, ser eller säger något. Ingen gör någonting. Ingen agerar, alla väntar på att någonting ska hända. Ingen vill något. Ingen har mod att sätta ner foten.
Men det finns en person, kommunjuristen, som hållit Systemteknikaffären i sin hand. Frågan är om hen får klä skott för de ansvariga politikernas och högsta tjänstemännens ovilja eller feghet att ta tag i Systemteknikaffären.
I januari 2015 gav dåvarande kommunalrådet Dennis Jeryd (S), kommunjuristen en generalfullmakt att företräda kommunen vid alla kontakter med domstolar och myndigheter, att anta eller förkasta förlikning i nämnda mål eller ärenden och att motta delgivningar och stämningar. Kommunalrådet Dennis Jeryd överlämnade alltså allt ansvar  efter det att Systemteknikaffären satts i gång.
Att få sig tilldelad en generalfullmakt måste ha uppfattas som ett hedrande uppdrag för kommunjuristen.
Dock infinner sig misstanken om att detta var en så kallad danaergåva.
En daneargåva är en gåva som senare visar sig vara olycksbringande för den eller de som tar emot den. Uttrycket kommer från Vergilius Aeneiden: Quidquid id est, timeo Danaos at dona ferentes, som är latin och översätts med följande: Frukta Grekerna även då de kommer med gåvor. Detta syftar på den trojanska hästen som grekerna lämnade kvar i gåva då de skenbarligen avseglade från Troja.
Systemteknikaffären har snart pågått i fem års tid. Under hela denna tid har FlodaNyheter skrivit välgrundade artiklar byggda på fakta från dokument. Antalet artiklar uppgår väl till drygt ett hundratal. Ansvariga politiker och tjänstemän har haft alla möjligheter att läsa artiklarna, sätta sig in i ärendet och kommentera. Inte bara det. De har också haft möjlighet att agera och fatta ett eller annat beslut. Istället har handlingsförlamningen spritt sig i kommunhuset.
Och vad vi förstår så  har FlodaNyheters ambition och plikt att informera inte fallit i god jord hos Lerums kommun. Istället har budbäraren d v s FlodaNyheter kommit i onåd. Det finns en metafor som heter att skjuta budbäraren. Även det uttrycket härstammar från antiken och syftar på att skylla på den budbärare som kommer med dåliga nyheter.
Enligt Plutarchos, en av det romerska rikets mest framstående författare, skall Tigranes ha låtit hugga huvudet av den första budbärare som meddelade att den romerska befälhavaren Lucullus var på väg mot honom. Därefter omgavs han bara av smicker medan kriget rasade omkring honom. Ett krig som han också förlorade. Sensmoralen blir att det kanske är bra att lyssna på budbärarna istället för att skambelägga eller låtsas att de inte finns. Risken finns annars att kriget kan förloras.
Helene Bergman
info@flodanyheter.se
 
Fullmakt
Kommunstyrelsens delegationsordning
 
 
 
 
 

7
Lämna ett svar

avatar
4 Kommentarstråd
3 Trådsvar
0 Följare
 
Mest reagerade kommentar
Hetastekommentarstråden
3 Kommentarsförfattare
Christer HarlingLennart LauensteinDennis Jeryd Senaste kommentarsförfattade
  Prenumerera  
nyaste äldsta
Notifiera av
Dennis Jeryd
Gäst
Dennis Jeryd

Lennart!
Då får du nog läsa igen (tips: Kolla på A4.4)

Dennis Jeryd
Gäst
Dennis Jeryd

Floda Nyheter får det återigen att låta som att jag personligen fattat beslut i detta ärendet. För att handlingen ska gälla hos domstolen så behöver den vara underskriven av en person som har rätt att skriva under handlingarna. Det är i de flesta, troligtvis alla, kommuner kommunstyrelsens ordförande som fått delegation att underteckna handlingar. Så var det, och är med största sannolikhet, även i Lerums kommun. Jag hade alltså fått uppdraget av kommunstyrelsen att underteckna det beslut som kommunstyrelsen hade givit delegation på. När det gäller själva ärendet runt Systemteknik så finns det mycket att säga om Floda Nyheters tendensiösa… Läsa mer

Christer Harling
Gäst
Christer Harling

Intressant att Dennis Jeryd väljer att angripa påstått formaliafel men duckar för huvudfrågan – använder kommunen
härskartekniker gentemot Systemteknik och dess ägare syfte att förnedra, förgöra och förstöra. Utan hänsyn till
konsekvenser, kostnader och egen skuld i denna ”affär”.
Det räckte inte med att byta politisk majoritet i kommunen. Förnekelsen, oviljan att se ” kommunens” egna skuld sitter
djupt i väggarna på kommunhuset.
Christer Harling

Dennis Jeryd
Gäst
Dennis Jeryd

Även om detta är en krönika så vore det lämpligt om den höll sig till sanningen. Den som är lite insatt i kommunpolitik och lagar och regler vet att det inte är kommunstyrelsens ordförande som fattar beslut om delegationsordning utan det gör hela kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fattade, i enighet, beslut om ny delegationsordning för förvaltningen, där det bl.a. regleras att kommunjuristen får företräda kommunen vid kontakter med domstolar och myndigheter. Detta var ingen ny uppgift utan en delegation som kommunjuristen har haft under en längre tid (läs: tidigare mandatperioder).
Dennis Jeryd, f.d. kommunstyrelsens ordförande

Tidigare Historien

Marknadens tyranni - föredrag av Björn Elmbrant

Nästa Berättelse

Bluffade kommuner

Senaste artiklarna