///

Kommunen lyssnar

Efter det att grusgropen spärrades med stora stenar har Gråborundan inte kunnat användas av barnvagnar, rullstolsburna eller personer med rullator, . Kommunen har lyssnat på protesterna och gör nu öppningar i stenhindren längs Gråborundan.

Så här skriver kommunen:
“Kommunen ska nu göra nästa insats av arbetet vid grusgropen och Gråborundan. Liksom tidigare handlar det om att skydda vattenskyddsområdet, vattentäkten och vattenkvalitén och därmed säkerställa tillgången på rent dricksvatten till kommunens invånare. Kommande del – inom de närmaste dagarna – består av uppsättning av informationsskyltar och möjliggöra förbipassering för invånare och besökare som nyttjar mellanstora Gråborundan.”

Det framgår inte vilka åtgärdar som skall vidtas för att förhindra att motorcyklisterna inte missbrukar öppnngarna i Gråborundan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Isbanan på gång

Nästa Berättelse

Medborgardialog för trygghet i din kommun

Senaste artiklarna