Järnvägsföreningen överklagar järnvägsplanen till regeringen

Järnvägsföreningen i Lerum har vid upprepade tillfällen yttrat sig över Trafikverkets förslag till järnvägsplan för Lerums station.

Foto: Björn Stahre

”Tyngdpunkten i Järnvägsföreningens alla yttranden och lämnade synpunkter är att buller – och vibrationsfrågorna inte är tillfredsställande lösta. En betydligt kraftfullare satsning måste göras mot bullret i Lerum. Dessutom måste det bullerstörda området vidgas utmed järnvägen österut.”

Läs hela överklagandet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Det går utför i företagsrankingen

Nästa Berättelse

Långsam handläggning av e-förslagen.

Senaste artiklarna