///

Återerövra demokratin

Hans Abrahamsson inledde höstens föreläsningar med att trollbinda åhörarna med att tala om ”Vår tids samhällsomdaning medför nya utmaningar för den sociala hållbarheten – hur fångas de upp av partipolitiken?”

Hans Abrahamsson

Ett fyrtiotal åhörare fick i rasande tempo en historielektion från forntid till nutid. Bland annat en beskrivning av nationalstatens korta historia från Westfaliska freden fram till nu. Föreläsningen gav en förklaring till och förståelse av dagens politiska skeende. i
Hans Abrahamsson uppehöll sig mycket vid den vanmakt många känner och vid politikernas oförmåga att lyssnar till medborgarna. En åhörare exemplifierade det med Västlänken och partierna som inte uppfattat göteborgarnas utbredda missnöje. Förtroendet för politiska partierna är i botten.
Föreläsning mynnade ut i ett beslut att till hösten, under Hans Abrahamssons ledning, starta en studiecirkel på temat Demokratisera demokratin. Ett projekt där Lerum får bli pilotkommun.
 

Ladda ner föreläsarens bilder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Valspurten har startat

Nästa Berättelse

Det våras för m och mp

Senaste artiklarna