/

Pressmeddelande: Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar

Nu lyfter Lerums kommun skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång. Det är tillsammans som skola och vårdnadshavare kan skapa de bästa möjliga förutsättningar för barnets utveckling och lärande. Med ett förväntansdokument ska ansvarsfördelningen bli tydlig för alla vårdnadshavare med barn i kommunens skolor. 

– Som förälder ska man ha höga förväntningar på skolan. Lärarna ska förmedla kunskap så att eleverna lär sig så mycket som det bara går. Men lärarna är inte ansvariga för allt. Det är inte lärarnas uppgift att se till att eleverna kommer i tid till skolan eller att de är utvilade och förberedda när de kommer till skolan. Det ansvaret ligger på föräldrar och vårdnadshavare. Idag ställer många föräldrar både felaktiga och orimliga krav på lärarna och andra i skolan. Med det här förväntansdokumentet vill vi tydliggöra vem som ansvarar för vad. Tanken är att skapa en ökad samsyn kring ansvarsfördelningen och på så vis skapa ännu bättre förutsättningar för eleverna att lära sig så mycket som möjligt i skolan, säger Lill Jansson (L), kommunalråd.

Förväntansdokumentet börjar användas från och med skolstarten höstterminen 2020. Då ska vårdnadshavare skriva under att de tagit del av informationen. Det är ett antal punkter som lyfter vad vårdnadshavarna kan förvänta sig av skolan och vad skolan förväntar sig att vårdnadshavare tar ansvar för. 

– Jag tror på tydlighet i alla sammanhang. Med det här förväntansdokumentet vill Alliansen i Lerum tydliggöra vem som ansvarar för vad. Det är inga konstigheter. För de allra flesta föräldrar är det här självklarheter. Men inte för alla. Jag tycker att vi ska ställa rätt krav på lärarna och rätt krav på föräldrarna. Det här är ett steg i rätt riktning. Lärarna är proffs på att undervisa och ju bättre möjligheter de har att göra det, desto mer kommer eleverna att lära sig. Med en gemensam överenskommelse som det här vet alla vad som gäller, säger Lill Jansson.

Förväntansdokumentet är på agendan för beslut i kommunstyrelsen i nästa vecka.

Tydlig ansvarsfördelning i förväntansdokumentet

Som vårdnadshavare kan du förvänta dig att:

•         ditt barn får en välplanerad och tydlig undervisning som är grundad i skolans styrdokument.

•         ditt barn möts av höga förväntningar.

•         skolan ständigt arbetar för att erbjuda ditt barn en trygg miljö i skolan.

•         skolan tidigt tar kontakt med dig om frågor som rör ditt barns skolgång.

•         du får tydlig information från skolan.

Skolan förväntar sig att du som vårdnadshavare:

•         tar ansvar för att ditt barn kommer till skolan i tid, får tillräckligt med sömn, äter frukost inför skoldagen och har bra balans mellan skärmtid, vila och andra fritidsaktiviteter.

•         har höga och positiva förväntningar på ditt barns skolarbete, lärande och deltagande i utbildningen.

•         tidigt tar kontakt med skolan om du har tankar eller frågor kring ditt barns skolgång.

•         tar del av information som skolan ger och deltar i utvecklingssamtal och föräldramöten.

•         noga överväger ledighetsansökningar vid andra tillfällen än skollov.

Pressmeddelande från Lerums kommun.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Julmarknad i Gråbo

Nästa Berättelse

Premiär för Foodtruck på Bagges Torg

Senaste artiklarna