/

Systemteknik vidhåller mellandom

Det börjar nu närma sig ett första avgörande i tvisten mellan Systemteknik och Lerums kommun. Kommunen har tidigare yttrat sig över Systemtekniks yrkande om mellandom och Systemteknik har i dagarna yttrat sig över kommunens invändningar. Alingsås tingsrätt förväntas att under maj månad ta ställning i frågan. Finner tingsrätten att det inte finns grund för kommunens vägran att betala är målet snabbt avgjort. Om tingsrätten däremot finner att kommunen har rätt att att hålla inne betalning väntar sannolikt en långdragen process.
Yttrande den 29 april 2016.
Tidigare artiklar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Ikväll blir det grillfest på Lilla Ön

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Moderata seminarier

Senaste artiklarna