/

Bävern Gustav lever farligt

Gustavs björkar

Nu har Gustav slagit till igen. Den här gången har han fällt ännu fler björkar. Det är inte känt om han skall använda dem för att förstärka dammen. Men det är bäst att han skyndar sig. Den första maj är det åter tillåtet att riva bäverdämmen och då är det stor riks att huvdenborna slår till. Än värre blir det den 11 maj – då är han återigen lovligt byte.Enligt 29 § jaktförordningen (SFS 1987:905) får Länsstyrelsen ge tillstånd att förstöra bäverns boplats eller dammbyggnad mellan 1 september och 30 april. Tillstånd lämnas enbart om det är absolut nödvändigt för att förhindra omfattande skador.
Mellan maj och augusti behövs inget tillstånd att riva bäverdämme. Regeln gäller under allmän jakttid för bäver. För att riva bäverhyddor krävs däremot tillstånd även under denna tid.
Avgnagt träd. Foto: Mia BistherNär krävs det tillstånd att jaga bäver?
Den allmänna jakttiden i Västra Götalands län är mellan 1 oktober till den 10 maj.
Rivning av boplats och dammbyggnad under vinterhalvåret kan orsaka djur­plågeri. Is och för lågt vattenstånd kan äventyra bäverns möjlig­heter att komma åt sin föda. Boplatsen och den damm som reglerar vattennivån vid hyddan är av stor betydelse för bäverns möjligheter att överleva vintern. Skyddsjakt under fredningstiden innebär risk för att ungar görs föräldralösa. Årsungarna är beroende av föräldrarna ända fram till den allmänna jakt­tidens början.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Den kantstötta välfärden – föreläsning den 22 mars kl 18.00

Nästa Berättelse

Missa inte Bo- och energimässa i morgon (lördag) i Gråbo kl 10 - 16

Senaste artiklarna