Anmälda brott – statistik

Statistiken visar en kraftig ökning av bilstölder i augusti i Lerum och Partille, medan Alingsås inte hade någon bilstöld under samma period. Generellt sett har antalet bilstölder minskat under de senaste tio åren. Under 2010 var det 82 biltillgrepp i Lerum jämfört med 28 år 2018.
Antalet anmälda stölder har under tioårsperioden marginellt minskat i alla tre kommunerna, men varierar mycket mellan olika år.

Anmälda brott 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019
2018 – 2019
Preliminära uppgifter för 2019 Maj Jun Jul Aug Maj Jun Jul Aug
Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal
Lerums kommun
Biltillgrepp 2 2 0 1 2 4 2 7
Cykeltillgrepp 14 16 15 17 13 15 13 28
Stöld ur och från motordrivet fordon 23 19 21 18 7 10 23 15
Inbrott i bostad (lägenhet och villa) 1 1 7 3 2 0 2 3
Alingsås kommun
Biltillgrepp 1 4 3 0 1 1 2 0
Cykeltillgrepp 39 35 22 40 32 34 21 26
Stöld ur och från motordrivet fordon 14 16 12 6 8 4 6 10
Inbrott i bostad (lägenhet och villa) 5 3 6 1 1 2 3 4
Partille kommun
Biltillgrepp 4 5 8 3 1 1 3 7
Cykeltillgrepp 17 13 20 10 13 12 16 27
Stöld ur och från motordrivet fordon 43 27 31 29 44 56 35 74
Inbrott i bostad (lägenhet och villa) 10 7 4 6 7 3 5 1
 
Anmälda brott  2010 – 2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lerums kommun Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal
Biltillgrepp 82 47 33 46 52 50 38 46 28
Cykeltillgrepp 105 105 135 130 162 144 138 161 178
Stöld ur och från motordrivet fordon 183 166 134 164 170 195 213 166 225
Inbrott i bostad (lägenhet och villa) 80 125 105 128 74 78 112 146 43
Alingsås kommun
Biltillgrepp 77 26 21 31 33 38 41 47 29
Cykeltillgrepp 299 278 261 197 276 256 240 306 297
Stöld ur och från motordrivet fordon 225 172 151 102 113 145 92 113 125
Inbrott i bostad (lägenhet och villa) 94 79 72 82 61 57 33 79 36
Partille kommun
Biltillgrepp 113 74 61 96 76 67 51 54 47
Cykeltillgrepp 80 77 76 128 167 147 169 105 133
Stöld ur och från motordrivet fordon 395 333 345 398 463 512 477 439 371
Inbrott i bostad (lägenhet och villa) 79 153 173 132 126 103 107 147 102
Anmälda brott per 100 000 invånare för tiden 2010 – 2018
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lerum kommun
Brott mot person 1327 1290 1346 1240 1517 1368 1316 1263 1215
Stöld, rån 3093 3019 2928 3189 3338 3392 3480 3628 2812
Alingsås kommun
Brott mot person 1960 1698 1798 2045 1938 1944 1964 2041 1584
Stöld, rån 4533 3692 3672 3279 3660 3853 3503 3869 3386
Partille kommun
Brott mot person 1670 1541 1642 1534 1759 1627 1793 1745 1787
Stöld, rån 5338 5023 4950 5757 6063 5864 5255 5367 4366

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Näringslivsklimatet i kommunen förbättrat

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Systemteknikskandalen - är helt galen!

Senaste artiklarna