/

Vattentäkten i Gråbo exploateras

Nu har arbetet med att utvidga vattentäkten i grusgropen kommit igång. Den nuvarande vattentäkten Gråbo närmar sig gränsen för hur mycket vatten som kan tas ut. Kommunens vattenförsörjning är sårbar då det saknas tillräckligt med reservvatten. Även i göteborgsregionen behövs reservvattentäkter för det fall att den primära vattentillgången från Göta älv måste stängas av.

Gråbo grusgrop

Under januari och februari kommer privata brunnar i ett område runt Gråbodeltat att inventeras. Från början av mars och en månad framåt installeras grundvattenrör. Stålrören knackas ner i marken med en borrbandvagn. I samband med borrningen genomförs röjning av vegetation med motorsåg.
Senare under våren borras två till tre grundvattenbrunnar i grustäkten. Borrningen pågår ungefär två till fyra veckor. Under sommaren utförs korta provpumpningar av brunnarna. I samband med pumpningarna vistas personal i området för att mäta grundvattennivåer och ta vattenprov.
Under hösten 2021 och eventuellt även under våren 2022 kommer det att utföras infiltrationsförsök. Det innebär att vatten från grundvattenbrunnarna pumpas i ledningar till i olika delar av grustäkten för att infiltreras.
Ett kontrollprogram kommer att tas fram för att noga följa upp hur undersökningarna påverkar grundvattennivåerna i och runt Gråbodeltat.

Länkar:

Gråbo reservvattentäkt
Inventering av Gråbo grusgrop
Göteborgs stad – Kretslopp och vatten
Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen
Gråbodeltat i Lerum – SGU-rapport
Gråbodeltat – VISS – vatteninformationssystem

1 Kommentar

 1. Och varför behöver vi mer vatten?

  Därför att kommunen lever i ett pyramidspel där gamla försyndelser skall lösas med nya – svåranpassade? – medlemmar.

  Man tror att den dyraste typen av invånare; barnfamiljer, skall vara bra för kommunens ekonomi. Men det är endast unga, barnlösa vuxna med arbete och vuxna/pensionärer utan vårdbehov och med utflugna barn som är nettoskattebetalare.

  Kommunen behöver investera i skolor och vatten och infrastruktur om vi blir fler. Sedan, utan att det måste eller behövs, bygger man teatrar, kulturhus, idrottsanläggningar mm (dessa skall givetvis e n b a r t privatfinansieras!).

  Nä. Inför i princip byggstopp för bostäder (endast barn på egen mark och liknande bör accepteras, aldrig exploatörer och aldrig statarlängor, dvs hyres- och bostadsrätter).

  I stället skall våra outbildade och fåkunniga politiker se till att utpendlingen minskar, dvs. skapa arbetstillfällen av rätt sort i kommunen. Då invånarna är relativt välutbildade, skall kvalificerade tjänstemannaarbeten prioriteras nu, för det är främst dessa som utpendlar.

  Dessvärre tycks det inte ens finnas siffror på pendlingens omfattning i antal och km.

  Ett första krav vore att ta reda på detta och sätta mål, t.ex. om halvering.

  Sedan kan bostäder byggas. Fast bara villor och bara av enskilda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Uteserveringen som blev isbana

Nästa Berättelse

”Konsumtomten” ska göra plats för bostäder

Senaste artiklarna