///

Var är Säveån?

 

Säveån. Parkslide.

Det vackraste Lerum har att erbjuda skulle utan tvivel kunna vara Säveån och dess dalgång.. ”Strandpromenaden” mellan Häradsbron och Wamme bro är, eller borde vara, en pärla i Lerums centrum. Det är inte många tätorter som har ett så vackert vattenflöde genom de centrala delarna. Tänk att ha en servering på gamla konsumtomten alldeles vid vattnet. En rastplats för de som vandrar längs Gotaleden. Tänk om de sedan kunde fortsätta sin vandring utmed ån ner mot Wamme bro. Nu hänvisas vandrarna till att gå längs Brobacken. Och tur är det, för utefter Säveån går det knappt att ta sig fram. Lerums vackraste promenadväg har sedan många år tagits över av den den invasiva växten parkslide

När vandringsleden Gotaleden beskriver Lerum på sin hemsida nämns Aspenäs Café, Aspenäs herrgård och AluddenPrôvidore. Men ingenting  nämns om Lerums centrum och möjligheterna där till mat och fika, och inte minst toaletter. Inte ens det prisbelönta projektet Växtrum får någon uppmärksamhet. Det man däremot får veta är hur man lämnar Lerums centrum;
”Från Lerums centrum vandrar du förbi den gamla bebyggelsen i Brobacken och fortsätter längsmed Säveåns bitvis forsande vatten. ”

Visionen om Säveån.

Kommunstyrelsen tog 2007 fram ett program för utformningen av Lerums centrum – Forma Lerum för framtiden. Där står bland annat: Ta vara på Säveåns vackra vattenspegel i en stadsparksmiljö. I Lerum är Säveån viktig både som naturmiljö och som del i stadsmiljön. Idag är tillgängligheten till naturen omkring Säveån till stor del begränsad. …Det beror bl a på de bitvis branta slänterna, men även på att vegetationen är tät och snårig. Kommunstyrelsen förslag 2007 var: Utnyttja årummet. Utforma stadsplaner och bebyggelse mer i samspel med årummet och skapa mer av stadspark i detta parti av centrum. Av Kommunstyrelsens planer för området längs ån har hittills ingenting förverkligats.

Växtrums trädgård vid Säveån/Brobacken.

Promenadvägen längs Säveån skulle kunna bli ett av de viktigare dragplåstren i Lerums centrum. Det kan ske utan några kostsamma insatser. Utvidga Växtrum, som så förtjänstfullt anlagt trädgårdar i centrum, till att även ta hand om promenadvägen längs ån. Promenadvägen skulle bli en vacker förbindelse mellan ån och en av Växtrums trädgårdar. Det som krävs är röjning av parksliden.

Säveån – bryggan vid Brobacken.

För det går att bekämpa parkslide. Så här skriver Länsstyrelsen: Genom att hugga ner växten några gånger per år kan spridningen begränsas. Studier har visat att växten tappar kraft och biomassa om den huggs ner fyra gånger per år. Första huggningen bör göras när de första skotten visar sig och den sis­ ta före växten går i vila under hösten. Detta bör upprepas årligen under ett flertal år.

Text: Lennart Lauenstein

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Prenumerera på Lerums Nyheter
Tidigare Historien

Lerumsborna etablerade på arbetsmarknaden

Yoga. Hundens position.
Nästa Berättelse

Yogastudion i Stenkullen

Senaste artiklarna