///

Tappat företagsförtroende för kommunpolitikerna

Lerums kommun har tappat i förtroende när det gäller tjänstemännens, politikernas och skolans attityder gentemot företagen i kommunen. Det framgår av Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Kommunalrådet Henrik Ripa (M) nämner dock inget av detta varken i sin blogg Ripas Flygpost, på kommunens hemsida eller i det pressmeddelande som skickades ut när företagsrankingen blev offentlig. Däremot berättar Henrik Ripa att Lerum klättrat 33 platser i näringslivsrankingen.
Varken tjänstemän eller politiker i Lerums kommun är alltså särskilt positiva till företagen i kommunen. Av Sveriges 290 kommuner hamnar Lerums kommun på 183:e plats när det gäller tjänstemännens attityder till företagen. Där har man ramlat ner 63 platser från 2013
Vad gäller kommunpolitikernas attityder till företagen så ligger kommunen på 116:e plats. En nerflyttning med 19 platser.
Skolan är inte heller särskilt positiv till företagande. Från att ha legat på 56:e plats 2013 ligger man nu på 96:e. Alltså har kommunen ramlat ner med 40 platser.
Detta framgår av Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner.
Resultatet beträffande tjänstemännens och politikernas attityder till företagen har alltså blivit sämre jämfört med förra årets ranking.
Trots allt har Lerum klättrat 33 platser från förra året. Nu ligger Lerum på plats 75 av de 290 kommunerna. 2013 låg Lerum på plats 108.
I ett pressmeddelande från Lerums kommun säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Ripa (M):
– Lerum har vänt trenden. Det är med stor glädje vi kan konstatera att ett antal åtgärder gett resultat.
På sin blogg skriver Henrik Ripa följande:
”Lerum klättrar 33 platser i näringslivsrankning
Fler företagsbesök, fler långsiktiga samarbeten mellan kommunen, företag och föreningar, och en dialoggrupp som diskuterar näringslivsfrågor ur olika perspektiv. Det är några av de åtgärder som bidrar till att Lerum nu klättrar 33 platser i Svenskt näringslivs årliga rankning av företagsklimatet i landets kommuner. Lerum har vänt trenden och det är mycket glädjande. Lerum ligger i år på plats 75 av 290 kommuner. Men det saknas inte utmaningar på ett antal områden att ta tag i för att hamna bland de 10 % bästa som måste vara vårt mål”
FlodaNyheter har under drygt en vecka sökt kommunalrådet Henrik Ripa. Vi har inte lyckats.
Men FlodaNyheter skulle ha velat fråga honom vilka orsaker som ligger bakom det tappade förtroendet från tjänstemän, politiker och skolan gentemot företagen.
Vi skulle också velat höra vad han som ansvarigt kommunalråd tänker göra åt saken och vi skulle ha velat fråga honom varför han inte berättar för kommunmedborgarna det som också är negativt i kommunen.
TEXT: HELENE BERGMAN
 

Se företagsrankingen för Lerum

Här kan du se hur Lerum har placerat sig i de rankingar som baseras på Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät. Ranking 2014 baseras på enkätsvar från hösten 2013.
+/- ENKÄTFRÅGA 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
-6 Service till företag 176 170 188 183 151 155 98 80
-61 Tillämpning av lagar och regler 135 74 139 91 154 204 72 113
+71 Konkurrens med företag 50 121 79 128 33 68 20 30
+3 Tillgång till kompetens 29 32 24 50 16 59 80 96
+8 Vägnät, tåg- och flyg 40 48 50 54 47 51 64 30
-87 Tele- och IT-nät 182 95 158 77 100 126 72 86
+62 Sammanfattande omdöme 123 185 167 112 102 122 68 41
-6 Allmänhetens attityder till företagande 75 69 85 100 82 142 55 24
-19 Kommunpolitikernas attityder till företagande 116 97 133 114 115 134 56 39
-63 Tjänstemäns attityder till företagande 183 120 169 143 83 157 64 52
-90 Medias attityder till företagande 139 49 32 93 20 80 15 15
-40 Skolans attityder till företagande 96 56 89 31 27 136 25 37

RANKING: STATISTIK

Här kan du se hur kommunen har placerat sig i de delrankingar som baseras på statistik från SCB och UC.
+/- FAKTOR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
+23 Nyföretagsamhet 53 76 95 80
+5 Andel i arbete 30 35 36 32 40 40 38 40
+8 Kommunalskatt 56 64 68 73 74 77 94 97
+1 Marknadsförsörjning 39 40 44 40 39 42 33 37
+30 Företagande 220 250 257 257 260 259 260 256
-6 Entreprenader 55 49 36 36 33 36 40 49

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Attitydförändring för gott företagsklimat

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Fokus på företag gav positiv respons

Senaste artiklarna

Campingavtalet överklagat

Följetongen Aspen Camping fortsätter. Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 mars, att godkänna förslaget