Kommunalråd i Lerum

Oppositionsråd i Lerum: Henrik Ripa

////
325 synpunkter
Henrik Ripa (M) Fotograf: Helene Bergman

I många år har Henrik Ripa varit kommunens starke man. Nu har han fått flytta till ett mindre rum och istället för kommunstyrelsens ordförande är han moderat oppositionsråd i Lerums kommun. Henrik Ripa verkar trivas i sin nya roll och säger att han nu får mer tid över till andra frågor inom politiken än tidigare.

Kommunalråd i Lerum: Lill Jansson, FP

////
213 synpunkter
Lill Jansson (FP) Foto: Helene Bergman

-Vi politiker ska ha stora öron men inte så stora munnar, precis som elefanterna, säger Lill Jansson, snart 50 år och kommunalråd på halvtid med ansvar för området lärande. – Vi är ju i demokratibranschen och måste hitta kanalerna ut till verkligheten och medborgarna. Vi träffar gärna föreningar och organisationer för att få till oss kloka synpunkter.

Kommunalråd i Lerum: Dennis Jeryd, S

////
180 synpunkter
Dennis Jeryd

–Jag tyc­ker att vi män borde strida myc­ket mer för att vi ska få vara med och ta hand om våra barn, säger Den­nis Jeryd, 50 år och nytill­trädd som kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­rande i Lerums kom­mun. Sedan kom­mu­nen bil­da­des vid kom­mun­sam­man­slag­ningen 1969 har ald­rig en soci­al­de­mo­krat haft den posten. För Den­nis Jeryd har de två, nu