/

Skapa ett moratorium för att utreda och förankra styrningen av de lokala sjukhusen.

Hälso- och sjukvården står inför stora förändringar. Den snabba tekniska utvecklingen har skapat förutsättningar för radikala förbättringar för oss som patienter och medför samtidigt möjligheter för effektiviseringar av vården. Att utveckla och tillämpa dessa till gagn för patienterna och personalen har dock många gånger visat sig vara mer utmanande än vad man skulle kunna förvänta sig.
Att som nu föreslås till beslut i Regionfullmäktige skapa en central styrelse för Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus, det framtida Högsbo specialistsjukhus, Alingsås lasarett och Kungälvs kan vid en första anblick te sig rationellt. Dessvärre har det visat sig att sådana centraliseringar medför nackdelar som gör att eventuella vinster i färre styrelser snart försvinner i en ökad administration, långt ifrån den enskilda patienten. De bidrar också till lägre flexibilitet med minskade förutsättningar att utveckla och implementera lösningar och arbetssätt som bidrar till ökad kvalitet och effektivitet. Anmärkningsvärt är att det nu aktuella förslaget till beslut föreslås, utan att några hälso- ekonomiska konsekvensanalyser presenteras.
I en alltmer global värld får det lokala samhället allt större betydelse. Högst sannolikt riskerar förslaget att också ytterligare reducera närdemokratin. Det är viktigt att de kommuner och de lokala sjukhusen som berörs av förslagen blir direkt involverade i utvecklings- och beslutsprocesserna. Vilka konsekvenser får det för personalen och kommunen? Lokalt representerar de en av de största arbetsgivarna i respektive kommun.
För oss som individer och patienter innebär det vidare minskade möjligheter till lokala lösningar men sannolikt påverkas samtidigt samverkan med specialistvården vilket blir viktigare ju äldre vi blir.
Mot bakgrund av ovanstående uppmanar vi därför regionfullmäktige att skapa ett moratorium där ovanstående frågeställningar belyses innan beslut fattas. Konsekvensen av att fatta ett beslut som med stor säkerhet kommer att uppfattas som negativt i många kommuner utan djupare konsekvensanalyser gynnar inte den stora majoriteten av invånarna.
Elof Dimenäs (L), Ronny Johansson (L)
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Var är det bäst att bo?

Nästa Berättelse

Gästabud på Floda Torg lördag 26/5

Senaste artiklarna