Skallsjö By – en forntidsvandring – ett nytt besöksmål i Lerums kommun

Skallsjö Hembygds- och Fornminnesförening har påbörjat ett projekt att forska fram, beskriva och informera om Skallsjötraktens fornhistoria i Säveåns dalgång. Det övergripande målet är att skapa ett forntidscentrum som sprider kunskap om bygdens långa historia till kommuninvånare och skolor samt besökare från Göteborgtrakten och Insjöriket. På så sätt kan effekten av hela projektet i både nutid och framtid utökas – m.a.o. ett långsiktigt hållbart arbete.

Skallsjö hembygdsförening

Söndagen 27/3 var det invigning av Skallsjö By en forntidsvandring.
Talade gjorde föreningens ordförande Lars-Erik Karlsson, Peter Backenfall från Västergötlands Hembygdsförbund, Renée Bengtsson som är kommunalråd i Lerums kommun och Ingalill Åmark-Söderblom från Skallsjö hembygds- och fornminnesföreningförening.
Vandringsleden går mellan Stenkullen och Floda via Skallsjö hembygdsgård.
Vid hembygdsgården är vandringsledens stora informationstavla uppsatt och visar traktens forntid och märkliga fynd.
Ledens östra del går mellan hembygdsgården och Floda med informationstavlor vid Skallsjö högar och Floda lada. Ledens västra del går mellan hembygdsgården och Stenkullen med avstickare till informationstavlor vid Skallsjö ängar och Oryds gravfält.
Vägvisningen är dubbelriktad så man kan gå i valfri riktning. Till Oryds gravfält går en ny spång.

Mer information: www.skallsjo.nu

Se film från invigningen på vår filmkanal.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Containrar på Bagges torg

Nästa Berättelse

Onsdagsföreläsning – Stig Henriksson – biografen Vågen kl 18.

Senaste artiklarna