/

Satsning att bekämpa ogräs fortsätter

Parkenheten har tagit nya tag i kampen mot den invasiva växtarten parkslide som tilltar på flera platser i kommunen. I höstas fick man statliga pengar till ett åtgärdsprojekt som i höst går in i andra etappen.
Parkslide är ett riktigt ogräs, seglivat med mycket stark spridningskraft, och därtill särdeles besvärligt att bekämpa. I dagsläget finns inga metoder att få bort parkslide på kort sikt, enligt Naturvårdsverket. Kommunen sökte ett så kallat LONA-bidrag i fjol (bidrag från den lokala naturvårdssatsningen) som ska gå till att bekämpa invasiva arter i allmänhet och parkslide i synnerhet.
– Det är svårt att bli av med parkslide när det väl uppstår. Att gräva bort det är väl den bästa metoden, men det är ju kostsamt och det krävs att man gräver djupt och utanför beståndet för att få med alla rötter. Vad vi gjorde i höstas var att täcka marken med en markduk, kommer det inte upp nya skott så sprids det inte lika lätt, berättar Karolina Källstrand som är naturvårdshandläggare i Lerum.
VID BEKÄMPNING KRÄVS ofta en kombination av flera metoder för att få effekt. En kombination av skördande av växtens ovanjordsdelar följt av täckning med markduk och slutligen täckning med ett 30 centimeter tjockt lager jord eller grus kan möjligen lugna ner växte, enligt Naturvårdsverket. Andra mer spektakulära metoder har varit att låta plantorna ätas upp av hungriga linderödssvin, något som Härryda kommun prövade i höstas.
– Det är inget som ligger inom ramen för det pågående projektet i Lerum, säger Karolina Källstrand och fortsätter:
– Men vi har ganska mycket parkslide i kommunen, både i folks privata trädgårdar och på offentliga platser. I höstas tog vi på oss att åtgärda på ett tiotal bestånd, vilket vi gjorde. Projektet fortsätter även i år även om vi inte har bestämt vad som ska göras i år, mer än att det blir en uppföljning från i höstas.
I SVERIGE NOTERADES parkslide första gången förvildad 1909 i Blekinge och Östergötland. Idag är parkslide spridd i södra Sverige upp till Dalarna med enstaka fynd längs östkusten upp till Umeå, men finns ännu inte i inlandet. Parkslide omfattas idag inte av den lagstiftning som rör invasiva främmande arter men eftersom den är mycket aggressiv rekommenderar Naturvårdsverket att man avstår från att plantera den och förhindrar att den sprider sig om man har den på sin mark.
– Det är nog bra om den omfattas av lagstiftningen, men beror ju på vilka krav det medför för fastighetsägarna.
Allmänheten uppmanas rapportera parkslide i naturen till Naturvårdsverket tillsammans med bilder på fyndet.
Vad ska man göra om man har parkslide på sin tomt?
– Det viktigaste är att se till att inte sprida den vidare, lägg inte växtmaterial på komposten, sprid inte jord med rötter i. Den omfattas ju inte av lagstiftningen än, det kan mycket väl komma, säger Karolina Källstrand.
ARON MIKAEL SIK
aron@lokalpressen.eu

FAKTA
Parkslide
Parkslide är en storväxt, 50 – 250 centimeter hög, flerårig ört med ett bambuliknande växtsätt.

Stjälken är grov, ihålig och något förvedad. Den är ljust grön eller rödbrun, ofta med rödaktiga fläckar och växer upprätt med riklig grenighet.

Bladen är brett äggrunda, kala både på över och undersida och läderartade, 5 – 15 cm, med tvärt avsatt spets och tvär bas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Krönika: Lite pandemihistoria - Ingen vaccination och du döms till böter

Nästa Berättelse

Enskilt avlopp behöver inte alltid åtgärdas

Senaste artiklarna