Rösta för Demokratisk insyn

Missa inte tillfället att rösta för att öka insynen i kommunens verksamheter. Idag publicerades följande e-förslag:

Lerums kommun skall publicera kommunstyrelsens diarium på webben.
Lerums kommun skall på webben publicera samtliga digitaliserade protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Rullvagnarna räcker inte till för målets alla akter

 

 

En viktig källa till insyn är att kunna ta del av offentliga myndigheters diarium.
Femtiosju av Sveriges kommuner och samtliga länsstyrelser har webbdiarium. Lerum, som enda kommun i landet tog bort sitt arkiv från webben i samband med GDPR 2018.
Etthundrasextiosju av landets kommuner publicerar protokoll under en tidsperiod som är fem år eller mer, femtioåtta kommuner under en period som är tio år eller mer. Mölndals kommun protokollsserie på webben sträcker sig över femtio år. Lerums kommun publicerar protokoll från innevarande och föregående år.

Fler myndigheter med webbdiarium:
Riksdagen
Samtliga Länsstyrelser
Västragötalandsregionen
Stockholmsregionen
Region Gotland
Region Värmland
Region Jämtland
Med flera.

Sista dag för att rösta är den 28 augusti.

Förslag som, under de 60 dagar det ligger på hemsidan, får stöd från minst 60 privatpersoner, skickas vidare som ett beslutsärende till kommunstyrelsen, som tar beslutet. Kommunstyrelsen har då möjlighet att:

  1. Gilla förslaget – det gör att det budgeteras till kommande år eller delegeras som ett uppdrag till förvaltningen.
  2. Avslå och säga nej.
  3. Besvara förslaget – till exempel om kommunen redan jobbar med frågan på ett annat sätt

Länk

1 Kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Mera om tidningen Fokus kommunrankning

Nästa Berättelse

Vi delar sorgen

Senaste artiklarna