/

Rondell Gråbovägen/Olstorpsvägen påbörjad

Arbetet påbörjat.

Idag (19/9) började förberedelserna för det kommande arbetet. Belysning monteras som ett första steg. Arbetet har stor påverkan på trafiken och ger en försmak av vad som väntar. Arbetet med rondellen påbörjas i oktober och beräknas vara slutfört under våren 2023. Korsningen Gråbovägen/Olstorpsvägen är olycksdrabbad och många oskyddade trafikanter vistas i området. Korsningen byggs nu om till en cirkulationsplats. I samband med det flyttas och tillgänglighetsanpassas hållplatsen Stora Lundby kyrka till ett nytt läge i direkt anslutning till cirkulationsplatsen.

Stor påverkan på trafiken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Prenumerera på Lerums Nyheter
Tidigare Historien

Kommunens veckobrev om flyktingströmmen från Ukraina

Prenumerera på Lerums Nyheter
Nästa Berättelse

Fördelning av platser i kommunstyrelse och nämnder

Senaste artiklarna