/

Resultat i kommunens grundskolor – läsåret 2022/23

Resultaten varierar mycket mellan skolorna. Nedan tabeller över skolorna resultat.

Skola Genomsnittligt meritvärde (17 ämnen)
Montessoriskolan Floda säteri 254,0
Torpskolan skolenhet 1 252,8
Rydsbergsskolan Norr 241,8
Torpskolan skolenhet 2 235,4
Rydsbergsskolan Söder 233,5
Alléskolan skolenhet Ask 225,6
Alléskolan skolenhet Bok 225,3
Stenkulan 4-9 215,9
Lekstorpsskolan B 201,5
Röselidsskolan skolenhet B 198,7
Ljungviksskolan skolenhet B 181,3

 

Skola Andel (%) elever som uppfyllt betygskriterierna i alla ämnen
Montessoriskolan Floda säteri 95,7
Torpskolan skolenhet 1 85,2
Rydsbergsskolan Söder 81,6
Torpskolan skolenhet 2 79,2
Rydsbergsskolan Norr 78,8
Alléskolan skolenhet Ask 76,8
Alléskolan skolenhet Bok 70,8
Ljungviksskolan skolenhet B 64,4
Stenkulan 4-9 63,2
Lekstorpsskolan B 58,1
Röselidsskolan skolenhet B 49,1

 

Skola Andel (%) elever behöriga till yrkesprog.
Rydsbergsskolan Norr 100,0
Rydsbergsskolan Söder 100,0
Torpskolan skolenhet 1 100,0
Montessoriskolan Floda säteri 100,0
Torpskolan skolenhet 2 85,1
Alléskolan skolenhet Bok 84,0
Alléskolan skolenhet Ask 83,9
Lekstorpsskolan B 80,6
Stenkulan 4-9 77,2
Ljungviksskolan skolenhet B 73,3
Röselidsskolan skolenhet B 69,8

Källa: Skolverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Kostnader i grundskolan 2022

Nästa Berättelse

Världsmästare till Lerum

Senaste artiklarna

Företagsklimat 2023

Företagare är fortsatt nöjda med kommuners service och effektivitet vad gäller myndighetsutövning.