Protokollen tillbaka på kommunens hemsida

Kommunens tjänstepersoner har nu backat och lagt ut protokoll på hemsidan – men bara protokoll för 2018. Diariet lyser fortfarande med sin frånvaro på kommunens hemsida.
Det var i samband med att den nya dataförordningen trädde i kraft (GDPR) den 25 maj, som politikerna informerades om att det inte längre var tillåtet att publicera protokoll och att ha diariet sökbart på webben,
 
En information som var och är helt felaktig. På datainspektionens hemsida informeras om vad som krävs på publicering av protokoll och diarier. Den nya dataskyddsförordningen innebär ingen förändring mot tidigare.  Alltså ingen förändring mot tidigare vad avser webbpublicering. Trots detta har förvaltningen tagit bort kommunens diarium från webben. Även möjligheten att ta del av protokoll har togs bort.
Det är långt ifrån alla kommuner som har sitt diarium på webben, men Lerums kommun och Ånge kommun är ensamma om att har tagit bort sin webbpublicering.
Publiceringen på webben underlättar för alla – kommuninvånare, politiker och massmedia – när det gäller at bevaka och skaffa sig information om den kommunala verksamheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Kosläppet lockade många

Nästa Berättelse

Folkfest på Bagges Torg

Senaste artiklarna