/

Pressmeddelande: Beredskapsveckan 25 september-1 oktober

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Beredskapsveckan genomförs i hela Sverige vecka 39.
Lerums kommun övar beredskapen och arrangerar bland annat en kunskapstävling i krisberedskap där tio vinnare får var sin beredskapslåda. Höjdpunkten på veckan i Lerums kommun är Beredskapsdagen lördag 30 september på Mjörnobotorget.

Vattenbrist

Beredskapsdagen 30 september
Lördagen 30 september klockan 10-14 kommer Lerums kommun, Lerum Energi, företagare, föreningar, räddningstjänst och polis att tillsammans med allmänheten stärka den gemensamma beredskapen. Plats: Mjörnbotorget i Gråbo.

– Att genomföra åtgärder för att öka tryggheten och säkerheten i Lerums kommun är en prioriterat inriktning för den politiska majoriteten. Vi har alla ett ansvar att vara förberedda på kriser. Under Beredskapsdagen kan vi alla lära oss lite mer under lättsammare former, säger Viktor Lundblad (M), kommunstyrelsens ordförande i Lerum kommun.
Beredskapsdagen är en familjedag där barnen bland annat kan få kliva upp i en brandbils förarhytt.
Lerums kommun välkomnar invånare till en gemensam insats för att uppmärksamma och påminna om att alla som bor i Sverige är en viktig del av vår samlade beredskap vid samhällskriser och ytterst krig.

Kommunen övar beredskapen
Under hela veckan övar Lerums kommun för att stärka beredskapen vid kriser och extraordinära händelser för att säkerställa robustheten i vårt samhälle.
– Bland annat kommer fler av kommunens enheter att öva olika scenarier som ett led i att stärka Lerums kommuns beredskap vid större händelser, förklarar Frida Emanuelsson, kommunens beredskapssamordnare.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, står bakom Beredskapsveckan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Kammarmusik va´ ä´ dä för nå´t

Nästa Berättelse

Gråbo Höstmarknad - Lördag 16 september

Senaste artiklarna