Aktuell brottsstatistik

/

Antalet anmälda brott har ökat under 2020 jämfört med tidigare år, varav antalet lägenhets- och villainbrott har ökat markant. Källa: BRÅ År

Mer