///

Matchen Systemteknik mot kommunen

Systemteknik  yrkar att tingsrätten tar ställning till om kommunens  motkrav mot Systemteknik har någon avtalsrättslig grund. Samtidigt yrkar kommunen att Systemteknik skall överlämna handlingar (editionsyrkande) avseende nära 1700 fakturor för tiden 2010 till 2014. Kommunen har hållit inne ca 3,5 miljoner kronor för redan utfört arbete med motivering att tidigare fakturor, som kommunen redan godkänt och betalat, varit felaktiga. Om tingsrätten skall ta ställning till 1700 fakturor kommer rättegången att vara minst ett år.
För att snabba på hanteringen yrkar Systemtekniks ombud att tingsrätten först tar ställning till om kommunen har rätt att hålla inne pengar. Om tingsrätten kommer fram till att kommunen har rätt att hålla inne pengar går rättegången vidare och tingsrätten får gå igenom varje faktura där kommunen anser att Systemteknik fakturerat fel. Om tingsrätten däremot kommer fram till att kommunen inte har rätt att hålla inne pengar kan rättegången klaras av relativt snabbt.
Den intresserade läsaren kan här ta del av Systemtekniks yttrande.
Tidigare artiklar om Systemteknik.
Text: Lennart Lauenstein
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Bilbesiktning i Stenkullen stängd

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Hägern tillbaka

Senaste artiklarna