/

Många överklagade bygglov i Lerums kommun

En viktig uppgift för den kommunala demokratin är att fatta beslut som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna, så kallade myndighetsbeslut. Dessa samhällets maktbefogenheter omgärdas av en stark skyddande lagstiftning  Man brukar säga att myndighetsbeslut kan var antingen gynnande  eller tyngande. Myndighetsbeslut som går en emot kan överklagas. Ett område där kommunerna i sitt beslutsfattande har stor makt är byggsektorn.

Det är stora skillnader mellan kommunerna när det gäller överklaganden av  bygglov. En jämförelse har gjorts mellan Göteborgs kranskommuner och där ligger Lerum och Kungälv i en klass för sig. Under andra halvåret 2023 överklagades 10 bygglovärenden i Lerums kommun. Den kommun i Västra Götaland som har lägst antal är Vårgårda, som har noll (0) överklaganden.

Kommun Antal
Vårgårda 0
Alingsås 2
Härryda 2
Mölndal 5
Partille 5
Lerum 10
Kungälv 23

Källa: Länsstyrelsens diarium

I den topprankade kommunen Vårgårda var det ingen som överklagade ett bygglovärende. En anledning till att det är så stora skillnader kan vara hur den som söker  bygglov blir bemött. Om den sökande får god vägledning och hjälp med sin ansökan leder det antingen till att bygglovet  kommer att beviljas, eller så leder det till att sökanden kommer till insikt om att bygglovet inte kan beviljas. I det senare fallet ges den sökande möjlighet att dra tillbaka sin ansökan och göra om. En sökande som är missnöjd och inte har förstått beslutet kommer däremot att överklaga.

Vårgårda rankad som näringslivsetta
Om en kommun vill uppfattas ha ett gynnsamt företagsklimat verkar det som om handläggningen av bygglovsansökningar har en avgörande betydelse.

När Svenskt Näringslivs rangordnar  hur företagen uppfattar kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden är Vårgårda etta bland Sveriges 290 kommuner. Lerum hamnar på plats 190 och Kungälv på plats 239. Lerums kommun har en uttalad ambition att hamna i topp i rankingen. Ska man lyckas med det måste en storsatsning göras för att förbättra bemötandet i kontakten med såväl näringsliv som kommuninvånare. Tilläggas kan att till stöd för förbättringsarbetet finns  kommunens egna riktlinjer för handläggning av myndighetsbeslut.

Länkar
Riktlinjer för nämndernas verksamhet i deras myndighetsutövning i Lerums kommun. Antagna av kommunfullmäktige 971106 § 113.

Svenskt Näringsliv/Lerum

Text: Lennart Lauenstein

1 Kommentar

  1. Vi har just fått ett avslag av nämnden där bygglovs enheten berett ärendet på felaktiga grunder. Inga av de runtfrågade instanserna hade synpunkter. Bygglovsenheten letade verkligen anledningar att neka. Vi är flera i samma område som är berörda och kommer överklaga. Den nya skolan gick bra godkänna trots att det fanns överklaganden av olika slag. De skall ju verka för Lerumsborna och inte tvärt om.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Krönika: Tornväktaren i Ystad

Nästa Berättelse

Unossons chark flyttar till Lerum

Senaste artiklarna