///

Krönika: Har Lerums kommun använt sig av härskartekniker i Systemteknik affären?

Misstanken infinner sig när man skärskådar kommunens agerande gentemot Calle Hilmarch, vd för Systemteknik AB. Det är inte svårt  att hitta det kommunala manipulerandet i form av just härskartekniker:
Osynliggörande. Förlöjligande. Undanhållande av fakta. Dubbelbestraffning. Påförande av skuld och skam.
Härskartekniker används informellt av den eller de som har makt. Målet är att behålla sin position gentemot en enskild individ eller grupp. Härskartekniker som den mäktiga kommunen använt sig av   gentemot  personen Calle Hilmarch och det lilla företaget Systemteknik AB.
Calle har med alla till buds stående medel slagit tillbaka, men obalansen i styrka och kraft är djupt orättvis. Lerums kommun har en budget på 2 400 miljoner kronor av inkommande skattepengar. Systemteknik AB  har en omsättning på ca 30 miljoner kronor. Kommunen har ca 70 gånger så mycket pengar utan att behöva arbeta en enda timme för att få in dom i den kommunala skattekistan.
Ett annat exempel på användningen av härskartekniker är den världsomspännande kampanjen #metoo. Där män med makt utnyttjar underordnade kvinnor sexuellt. Där kvinnorna kände så mycket skam och skuld att de inte vågade berätta, inte förrän #metoo gick som en löpeld över världen.
Härskarteknikerna blev aktuella under kvinnorörelsen i mitten på 70-talet då Berit Ås, norsk socialpsykolog listade de fem ovanstående teknikerna.
Men det var egentligen inte Bertit Ås som uppfann dem, utan den norske psykologen och filosofen Ingjald Nissen som 1945, efter andra världskriget, lade fram hypotesen att psykopati var orsaken till Nazisternas maktövertagande i Tyskland. ( Wikipedia)
Hur har då de ansvariga, politiker och tjänstemän, i Lerums kommun medvetet eller omedvetet använt sig av härskartekniker för att kunna behålla sin makt över affären Systemteknik AB?
Osynliggörandet.
”Det innebär att tysta eller marginalisera oppositionella genom att låtsas att de inte finns.” Calle Hilmarch fick inte kännedom om att han var polisanmäld av kommunen.
” En höstdag i oktober 2014, på order av kommunalrådet Ripa tar nu sektorschefen tåget till Alingsås. Hon går till polisstationen för att anmäla att Calle Hilmarch är misstänkt för grovt bedrägeri. Ett brott som kan ge upp till sex års fängelse. ” Ryktet går att Calle är polisanmäld men ingen från kommunen talar med honom. Han får läsa om det i lokalpressen. Kommunen bryr sig alltså inte om att tala med Calle innan polisanmälan. De gör inte heller någon egen intern utredning eller inväntar den juridiska process som de själva initierat.
Undanhållande av information.
”Det innebär att utestänga någon eller marginalisera vederbörandes roll genom att undanhålla väsentlig information. Att inte berätta vad som händer. Att kolleger låter någon förstå att de  till exempel haft ett möte där beslut redan har fattats.”
Calle Hilmarch får via sina företagskolleger veta att Lerums kommun skickat ut ett brev till övriga lokala företag, där kommunen förbjuder dessa att samarbeta med Systemteknik AB. Kommunen har utfärdat ett lokalt näringsförbud, utan att ha samtalat med Calle Hilmarch.
Fortfarande i dag drygt fyra år senare har kommunjuristen Maria Egerlund – Fletcher, som har huvudansvaret för processen gentemot Systemteknik AB, inte talat med Calle Hilmarch. Det enda de gjort är att ha hälsat på varandra i rättssalen.
 Påförande av skuld och skam.
Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning.
”Det innebär att genom ett manipulativt sätt nedvärdera någons person eller verksamhet.”
På grund av kommunens polisanmälan och lokala näringsförbud påförs nu Calle Hilmarch ett stigma och ett rykte om sig att vara kriminell. Den rättsliga processen sätter igång. Han kallas till ett två dagars förhör på polishuset i Göteborg, Ekobrottsroteln. Husrannsakan görs såväl i hemmet som på företaget. Både familjen och de  anställda får en chockartad överraskning förutom Calle själv förstås.
Åklagarens slutsats efter ett år av utredning:
” Något brott står inte att finna!”
Däremot har åklagare Almström funnit en undermålig kommunal organisation. Kommunen har varken ordning på sin personal eller sina papper. Det har tydligen inte hjälpt att kommunens revisorer redan tidigare, många gånger, påpekat det som nu även åklagaren säger.
Calle Hilmarch har då redan stämt kommunen för att få de 3, 2 miljoner kronor som kommunen är skyldig Systemteknik AB för redan utfört och godkänt jobb.
Men nu använder sig Lerums kommun av den fjärde härskartekniken.
 Dubbelbestraffningen.
”Det innebär att ställa någon inför ett val och att utsätta vederbörande för nedvärdering och bestraffning, oavsett vilket val vederbörande gör.”
Trots att Calle Hilmarch frikänts från brottsmisstanke. Trots att Lerums kommun själva fått kritik för en undermålig kommunal organisation och trots att kommunen är skyldig Systemteknik AB 3,2 miljoner för utfört och godkänt arbete fortsätter kommunen rättsprocessen. De anser nu att det är Systemteknik som är skyldig kommunen 28 miljoner kronor.
Rättsprocessen har nu pågått i fyra år och två veckor nästan lika länge som första världskriget. Kommunens advokatkostnader är, innan huvudförhandling ens har påbörjats, uppe i 6 809 046 kronor. Pengar som betalas av Lerums skattebetalare.

Helene Bergman, journalist
Helene Bergman, journalist info@flodanyheter.se

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Comments

 1. En guidad tur för intresserade kanske? En heldag för samtliga för information av den sakliga faktan som finns att tillgå? En inbjudan till Fletcher och Pettersson är given! /Josef K

 2. ”Saliga äro de okunniga för de vet att de har rätt även när de har fel.”
  Dags att se ljuset – dra rätt slutsatser av hur Lerums kommun hanterat Systemtekniktvisten och dess ägare
  Calle Hilmarch.

 3. Har Systemteknik använt sig av vilseledande och utnyttjat hål i sin kunds organisation är en minst lika relevant fråga. Om en kran droppar skruvar man åt hårt, byter packning och torkar upp det som droppat. Vems ärenden går Floda Nyheter?

  • Magnus!
   Tack för din bild av Systemteknikaffären som en läckande kram, som måste tätas. Det är så vi uppfattar det och det vi vill visa. Och med vårt engagemang vill vi förmå ansvariga på kommunen att stoppa onödigt utflöde av skattemedel.
   Misstanken om att Systemteknik agerat vilseledande avfärdades av åklagaren för snart tre år sedan. Bristerna i kommunens ekonomihantering har påtalats av kommunrevisionen i rapporter 2008, 2011 och 2012.
   Kommunen påstår sig ha en fordran på Systemteknik på 28 miljoner kronor. Om påståendet är riktigt innebär det att kommunen haft en bristande kontroll med följd att 28 miljoner kronor betalats ut felaktigt. De rutiner som gäller borde inte ge utrymme för felaktigheter. Enligt rutinerna ska handläggande beställare av tjänster få beställningen godkänd av kommunens ombud (ombud=tjänsteperson finns i alla upphandlingsärenden). Innan betalning sker ska arbetet godkännas och fakturan ska godkännas av beställaren och attesteras av ombudet.
   Systemteknik har en fordran på 3,2 miljoner kronor, varav kommunen godkänner en fordran på 900 000 kronor. Till sina advokater har kommunen i dagsläget betalat ut nära 7 miljoner, för att slippa betala 2,3 miljoner kronor. Systemteknik har hittills betalat sina advokater ca 3 miljoner kronor, för att få betalt. En sammantagen kostnad således på ca 10 miljoner. Vid en rättslig process som kommunen förlorar kan kostnaderna för kommunen komma att bli dubbla det beloppet. Därtill kommer lönekostnaderna för kommunens egna handläggare.
   Vems ärenden går FlodaNyheter, undrar du. Givetvis kommuninvånarnas. Kommuninvånarna ska givetvis kunna förvänta sig en professionell och kompetent hantering som gagnar kommunen. Det är inte första gången en beställare och en entreprenör är oense. Men det är ytterst ovanligt att en process pågår i mer än fyra år och där processkostnaderna, redan innan huvudförhandling påbörjats, är fem gånger högre än det omtvistade beloppet.
   Vi skriver i våra texter det övergripande “kommunen” och innefattar därmed såväl tjänstepersoner med differentierat ansvar och på olika nivåer, som politiker som har att fatta beslut i sådana här frågor.
   Magnus: Du är välkommen till FlodaNyheters kontor för att ta del av handlingarna – allt från förundersökning till fakturor finns där. Jag guidar dig gärna genom materialet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Kommunfullmäktige den 29 november kl 16 - ny kommunstyrelse

Nästa Berättelse

Mycket händer i Gråbo

Senaste artiklarna