/

Kraftledningarna i Gråbo ska bort.

Så här skriver kommunens på sin hemsida:

Kraftledningsgatan Gråbo
Foto: Lennart Lauenstein

Tisdag 19 september klockan 15 signerades Svenska kraftnäts och Lerums kommuns överenskommelse om gemensam dialog för förnyelse av 400 kV–ledningarna genom Gråbo i Lerums kommun.
– Jag välkomnar att Svenska kraftnät öppnat upp dialogen med Lerums kommun om att flytta kraftledningarna som skär rakt genom Gråbo. Det är nödvändigt för Gråbos utveckling att samhället frigörs från luftburna ledningar, säger kommunstyrelsens ordförande Viktor Lundblad (M).
Svenska kraftnät har idag två 400 kV–kraftledningar med sträckning genom Gråbo i Lerums kommun. Ledningen genom Gråbo har behov av att förnyas då den uppnått sin tekniska livslängd.
Förvaltningen har gjort ett mycket gott arbete för att ta fram underlag för politiekerna att besluta utifrån, säger Gull-Britt Eide, kommundirektör.
Behovet av el i Västra Götalandsregionen förväntas öka kraftigt de kommande tio åren på grund av den gröna omställningen av industrier som kommer bli mer beroende av el. För att påskynda utbyggnaden av elnätet har ett gemensamt initiativ startats i regionen, ACCEL, som har till syfte att involvera kommuner och övriga intressenter tidigt i processen för att tillsammans planera hur infrastrukturen för elförsörjningen ska kunna utvecklas på bästa sätt. Förnyelse av 400 kV-ledningarna genom Gråbo är en del av förstärkningen av elnätet i regionen.
Planerad driftsättning för de förnyade ledningarna är 2031.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Krönika: Bara Bach och barock

Nästa Berättelse

Viktor/Renéeeffekten? Kommunen stiger med 44 platser i ranking av företagsklimatet

Senaste artiklarna