Kommunjurist anmäler Lokalpressen för artikel om Härskarteknik
Helene Bergman, författare till artikeln om Härskarteknik
//

Kommunjurist anmäler Lokalpressen för artikel om Härskarteknik

Kommunjurist Maria Egerlund Fletcher har PO-anmält Lokalpressen i Lerum. Eftersom PO (Pressens Opinionsnämnd) endast tar upp anmälningar mot tryckta tidningar och enbart vissa webbtidningar har någon anmälan inte gjorts mot FlodaNyheter. Anmälan avser artikeln om Härskarteknik som publicerats i Lokalpressen i Lerum och i FlodaNyheter.

Kommunjurist anmäler Lokalpressen för artikel om Härskarteknik
Helene Bergman, författare till artikeln om Härskarteknik

Anmälaren skriver bland annat: ”Processen har kantats av att en nättidning (www.flodanyheter.se,) har rapporterat mycket ensidigt (det rör sig i princip om rena partsinlägg) och under det senaste halvåret också genom rena personangrepp på bland annat undertecknad. Kommunen har försökt påtala det felaktiga i rapporteringen, men det har inte resulterat i förändringar. Eftersom nättidningen
inte är ansluten till TU – Medier i Sverige eller Sveriges Tidskrifter eller aktivt har anslutit sig till det pressetiska systemet kan den inte anmälas till PO. ”
Kommunjurist Maria Egerlund Fletcher hävdar att hen inte haft möjlighet att bemöta påståenden i artikeln om Härskarteknik. Någon framställning om att få bemöta artikeln har inte gjorts till FlodaNyheter och enligt chefredaktör Jan Larsson inte heller till Lokalpressen i Lerum.
Lerums kommun har aldrig nekats att bemöta några i artiklar i FlodaNyheter eller i Lokalpressen. Kommunen har vid ett tillfälle beretts möjlighet att i förväg yttra sig över en artikel i Lokalpressen. Det resulterade i hot om polisanmälan från kommunstyrelsens ordförande och ett outtalat hot om att kommunen inte skulle annonsera i Lokalpressen.
Lokalpressen har även senare fått besked om att ”osakliga artiklar” kommer att resultera i utebliven annonsering.
I artiklar som inte varit faktaredovisande utan haft karaktären av krönikor, som artikeln om härskarteknik, har kommunen alltid haft möjlighet att i efterhand kommentera/bemöta.
Det kommunjurist Egerlund-Fletcher beskriver som partsinlagor är artiklar där FlodaNyheter kritiserat kommunens hantering av Systemteknikaffären. En process som pågått i över fyra år och där kommunen betalat över sju miljoner kronor i advokatkostnader.
Kommunen gjorde från början en polisanmälan mot Systemteknik AB:s ägare. Förundersökningen, som var mycket omfattande, lades ner efter ett år eftersom åklagaren inte kunde finna något brott. Däremot resulterade förundersökningen i en kraftfullkritik mot kommunen från chefsåklageren. Trots kritiken vägrade kommunen att betala kravet på 3,2 miljoner kronor för utförda och godkända arbeten. FlodaNyheters ställningstagande grundar sig på den nedlagda förundersökningen och kommunens fortsatta hantering av Systemtekniks krav.
FlodaNyheter kommer självklart fortsätta att kritiskt granska  såväl kommunjuristens som kommunens agerande i Systemteknikaffären.
Just nu ligger bollen hos den av tingsrätten utsedde medlaren. Om kommunen fortsätter hävda en fordran på 28 miljoner kronor mot Systemteknik är risken stor att medlingen havererar. I så fall fortsätter rättegången i tingsrätten med mycket stora kostnader som följd. Kommuninvånarnas  pengar kan användas på bättre sätt.
Lennart Lauenstein
Chefredaktör
 
Artikeln om Härskarteknik
Utdrag ur anmälan:
Skäl till anmälan
Lokalpressen Lerum har under hösten publicerat en rad artiklar om en civilrättslig process mellan Lerums kommun, där jag är anställd som kommunjurist, och ett lokalt företag i hantverksbranschen.

Målet rör överfakturering. Kommunen upptäckte att en leverantör under flera år hade fakturerat kommunen i strid med gällande ramavtal. Kommunen innehöll då betalning, vilket resulterade i att leverantören stämde kommunen.
Processen fortgår fortfarande i tingsrätt. Processen har kantats av att en nättidning (www.flodanyheter.se,) har rapporterat mycket ensidigt (det rör sig i princip om rena partsinlägg) och under det senaste halvåret också genom rena personangrepp på bland annat undertecknad.
Kommunen har försökt påtala det felaktiga i rapporteringen, men det har inte resulterat i förändringar. Eftersom nättidningen inte är ansluten till TU – Medier i Sverige eller Sveriges Tidskrifter eller aktivt har anslutit sig till det pressetiska systemet kan den inte anmälas till PO. Förtal och förolämpning faller som bekant inte heller under allmänt åtal och har jag inte velat driva dem som enskilt åtal.
Floda Nyheter har vid flera tillfällen under hösten dessutom fått artiklar publicerade i den tryckta publikationen Lokalpressen Lerum (Floda Nyheter har även publicerat samma artiklar på sin egen hemsida), den artikel som nu anmäls är den senaste.  
I början av sin publicering av artikelserien om tvistemålet följde Lokalpressen inte de pressetiska riktlinjerna och publicerade artiklar utan att kommunen hade givits chans att bemöta påståenden. Efter påpekanden har kommunen till del fått bemöta uttalanden. Vad gäller den nu anmälda artikeln har sådan möjlighet inte givits. I artikeln utpekas jag som huvudansvarig för processen, vilket i sig inte är korrekt, och det konstateras sedan att härskartekniker används av kommunen, vilket implicit utpekar undertecknad.
Jag har tagit illa vid av både den nu anmälda artikeln och tidigare artiklar. Jag är boende i kommunen och Lokalpressen distribueras till alla hushåll. Jag framstår som en mycket klandervärd person som utnyttjar otillbörliga maktmedel i de process som kommunen är involverad i. Artikeln är i princip i sin helhet kränkande eftersom jag nämns som huvudansvarig och artikeln går ut på att framställa det som att härskartekniker används.

5
Lämna ett svar

avatar
5 Kommentarstråd
0 Trådsvar
0 Följare
 
Mest reagerade kommentar
Hetastekommentarstråden
5 Kommentarsförfattare
Christer HarlingMagnusChrister WetterlubdPajjsarenLukas Senaste kommentarsförfattade
  Prenumerera  
nyaste äldsta
Notifiera av
Christer Harling
Gäst
Christer Harling

Dy – hatkampanj – låg trovärdighet?
Så kan endast den tala och skriva som är fylld av förutfattade meningar,utvecklad enögdhet och okunskap.
Läs polisutredningen. Det har signaturen Magnus inte gjort.
Hur kan jag veta att ”Magnus” inte läsr polisutredningen?
Enkelt – isåfall hade ”Magnus” inte skrivit som han skrivit utan snarare tvärtom

Magnus
Gäst
Magnus

Floda Nyheter sjunker djupare och djupare ner i dyn! Jag har aldrig sett en mer ensidig hatkampanj än denna. Uselt! Trovärdigheten var låg redan innan – nu är den lägre!

Christer Wetterlubd
Gäst
Christer Wetterlubd

Det här är ett riktigt bottennapp av Floda Nyheter. Som tur är har ni har plockat bort länken till juristens anmälan. Det är bortom all sans att skriva om en privat persons PO-anmälan. Ni har inte med den att göra, ingen har med den att göra förutom den som har anmält och den som är anmäld.

Pajjsaren
Gäst
Pajjsaren

Bästa Fletcher!
– Sannolikt har du en framtid att titta mot.
Den skiten du tar nu kanske inte är värt besväret?
Du måste nu ge upp!
Hälsar Pajjsaren

Lukas
Gäst
Lukas

Men är ni inte riktigt kloka!? Tillfälle till bemötande ska ges av er, innan artikeln trycks. Juristen ska inte behöva leta upp er och och gissa sig till vad ni kommer skriva. Synnerligen oproffsigt av er.

Kommunjurist anmäler Lokalpressen för artikel om Härskarteknik
Tidigare Historien

Blå tåget avgick i tid

Kommunjurist anmäler Lokalpressen för artikel om Härskarteknik
Nästa Berättelse

Del 1 Bortjagad från kommunen

Senast från och med den Allmänt