//

Kommunalrådet Henrik Ripa – Kommunens ekonomi i balans

Lerum har vänt den negativa utvecklingen, ekonomin är i balans och lånebehovet minskar. Det anser kommunstyrelsens ordförande Henrik Ripa (M).

-Den ekonomiska utvecklingen i Lerums kommun som oerhört gynnsam, säger Henrik Ripa.
-Den ekonomiska utvecklingen i Lerums kommun som oerhört gynnsam, säger Henrik Ripa.

– Jag tycker vi har en väldigt god stämning mellan alla partierna, även inom alliansen. Just nu känns det väldigt positivt. Vi har hittat bra samarbetsformer, säger Henrik Ripa som bedömer att det var en kombination av sakfrågor och personkemi som orsakade budgetdramatiken förra året.
Det politiska lugnet är återställt?
– Jag upplever inte att det är någon turbulens i det här läget.
Nu är det enad allians i Lerum?
– Vi har ju en gemensam budget som vi alla står bakom. Men vi är fyra olika partier som har olika uppfattningar i olika frågor. Det viktigaste är att vi är överens om grunderna och hur vi arbetar tillsammans.
Vilka är de stora skiljelinjerna inom alliansen?
– När det gäller de ekonomiska frågorna känner jag inte att det är några problem, vi har goda förutsättningar för att få ihop en ny gemensam budget. Det handlar nog mer om samhällsplaneringsfrågor. Vi i Moderaterna vill till exempel ha en avfart från motorvägen i centrum av Lerum. Det har varit en fråga som vi lyfter för att få fart på tillväxten. Andra tycker att det blir för mycket pengar.
Henrik Ripa beskriver den ekonomiska utvecklingen i Lerums kommun som oerhört gynnsam. Den negativa trenden från 2011 och 2012 är bruten. Läget har förbättrats ytterligare från förra året.
– En del är att vi inte har någon stor inflation. Då blir kostnadsuppräkningen för lokaler och annat betydligt lägre än tidigare. Det positiva resultatet gör sedan att vi i ganska liten utsträckning behöver låna upp nya pengar.
Är det ett minskat lånebehov i Lerum?
– Vi kommer att behöva låna pengar varje år för den tillväxt som kommunen har de närmsta åren. Men vi kommer inte att behöva låna lika mycket som vi trodde tidigare.
2013 hade ni ett stort underskott jämfört med budgeten för den sociala omsorgen.
– Där har man inte fått bukt med den kostnadsutveckling som varit. Men glädjande nog har skolsektorn, som hade stora problem under ett antal år, kommit i balans. Vi har fortfarande utmaningar inom vård- och omsorgssektorn. Men som prognosen ser ut för i år ser det ut som man skall klara sig med de budgeterade medel man har.
På torsdag skall Henrik Ripa besöka Garveriet i Floda för att ta del av konsulten Hans Jenseviks analys av ekonomin i Lerums kommun.
– Jag har svårt att se att den skulle kunna peka på annat än att vi har en väldigt positiv utveckling och en god ekonomi i kommunen nu. Men det är alltid bra med granskning från många håll, säger han.
TEXT: KENNY GENBORG
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

S vill höja skatten för att stoppa skenande skuldbörda

Standard miniatyr
Nästa Berättelse

Kommunal skuldbubbla hotar Lerum

Senaste artiklarna

Campingavtalet överklagat

Följetongen Aspen Camping fortsätter. Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 22 mars, att godkänna förslaget