/

Höjd avgift för vatten och sophämtning

Vid sitt sammanträde den 12 oktober beslutade samhällsbyggnadsnämnden att förslå kommunfullmäktige besluta om höjd VA-taxa. Nämnden föreslår att såväl grundavgift som rörlig avgift höjs med 15 %. Anläggningsavgiften föreslås höjas med 10 %.
Nämnden föreslår vidare att taxan för sophämtning höjs med cirka 10 % på den fasta avgiften och att den höjs från 1,80 kr per kg till 2,0 kr per kg på den rörliga viktavgiften.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Ljungviksskolan – Samtal med rektor om utveckling och lärande

Nästa Berättelse

Vad tycker de äldre i Lerums Kommun om äldreomsorgen?

Senaste artiklarna