//

Gustav avslöjad

Bäverhyddan

I samband med vinterns slygallring utefter Mjörns strand upptäcktes Gustavs hemliga bostad. Hyddan var väl gömd bakom en slyridå. Hyddan är stor och det är högst sannolikt att Gustav under vinterns mörker förlustat sig och att ungar väntas. Bävrarna parar sig i februari. Ungarna föds i början av juni. De får 1-4 ungar som stannar i boet i 2 år. Både föräldrarna och fjolårsungarna hjälper till med att lära de unga bävrarna att simma, leta föda, fälla träd och allt annat som en bäver måste känna till.
Eftersom bostaden nu är avslöjad överväger de vänligt sinnade huvdenborna att vakta hyddan dygnet runt för att skydda Gustav och hans fru mot några udda huvdenbor som illvilligt och återkommande försöker riva Gustavs dammbygge.
Lite onödigt vetande om bävern:

 • 1700-talets mitt: Sällsynt, förekommande i norra Sveriges stora skogar (Gissler 1756, Linné 1761)
 • 1700-talets slut: Uppgifter i Utkast til Beskrifning om Mälaren av J. Fischerström från 1785, säger han att ”Bäfrar, desse undransvärde byggmästare, som nedhygga stora aspar hvaraf de äta barken, hafva på några ställen blifvit sedde i fjärdarne och vid strömlopp.” [Texten återgiven av R.B. 1922]
 • 1800-talet: Sällsynt förekommande i de sista orörda delarna av landet (Granberg 1817, Broman 1842).
 • 1871: Sista svenska bävern dödades.
 • 1873: Arten fridlystes.
 • 1882: Arten troligen utdöd enligt samtida uppgifter (Broman 1882, Hahr 1882)
 • 1922: Två norska djur inplanterades i Jämtland.
 • 1923-1939: Ytterligare 78 djur inplanterades på olika ställen i Sverige.
 • 1939: Populationen bedömdes till ca. 400 individer.
 • 1961/1962: Populationen omkring 2.200 djur.
 • 1969: Ca 7.000 djur.
 • 1973: En viss jakt tillåten i områden där stora skador på skog uppstod.
 • 1980: Population på ca. 40.000 djur.
 • 2000: En population på ca. 100.000 djur spridd över i stort sett hela landet.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Gråbo Sportcenter slår upp portarna

Nästa Berättelse

På gång i Gråbo

Senaste artiklarna