Företagsklimat 2023

Företagare är fortsatt nöjda med kommuners service och effektivitet vad gäller myndighetsutövning. Det visar Öppna jämförelser företagsklimat 2023.

Rapport Öppna jämförelser: Företagsklimat 2023

Resultatet i  SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) Öppna jämförelser: Alltfler kommuner får högsta betyg.
Öppna jämförelser företagsklimat redovisar resultat från Insikt, en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag.

Företagare bedömer kommunernas service och effektivitet inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, upphandling samt serveringstillstånd.

Betygsskalan:
80 eller mer – Mycket högt
70 till 79 – Högt
62 till 69 – Godkänt
50 till61 – Lågt
Mindre än 50 – Mycket lågt

I den sammanlagda rankingen får Lerums kommun betyget högt.
Bygglov – högt (70)
Miljö- och hälsoskydd – godkänt (63)
Livsmedelskontroll – högt (76)

Sammanlagd ranking

Kommun NKI Placering
Boden 91 1
Mölndal 81 24
Vårgårda 77 69
Härryda 74 134
Kungälv 72 146
Alingsås 71 162
Göteborg 71 169
Partille 71 170
Lerum 70 171
Kungsbacka 67 189
Genomsnitt samtliga 75


Ranking bygglov

Kommun NKI Placering
Mölndal 82 24
Vårgårda 80 33
Kungälv 76 64
Alingsås 62 144
Härryda 67 147
Göteborg 60 155
Partille 71 170
Lerum 70 171
Kungsbacka 67 189


Miljö- och hälsoskydd

Kommun NKI Placering
Mölndal 8 7
Partille 76 55
Härryda 75 62
Göteborg 69 116
Vårgårda 68 131
Kungälv 64 152
Kungsbacka 63 155
Lerum 63 156
Alingsås 52 175


Livsmedelskontroll

Kommun NKI Placering
Mölndal 82 57
Vårgårda 81 74
Partille 81 78
Härryda 79 91
Kungsbacka 78 110
Kungälv 77 122
Lerum 76 137
Göteborg 74 152
Alingsås 74 157

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Fortsatt många överklaganden av bygglov i Lerums kommun

Nästa Berättelse

Vad händer med Aspen Camping?

Senaste artiklarna