///

För den vetgirige – arkiv i Lerum

Handlingar i kommunarkivet speglar den ekonomiska och sociala utvecklingen i Sverige sedan 1 januari1863 när en ny kommunalförordning trädde i kraft.  Baserat på de gamla socknarna skapades 2 453 kommuner varav 88 städer, 7 köpingar och 2 358 landskommuner. Det kommunala arkivet sköts av arkivarie Viveca Nyström. Utöver det kommunala arkivet finns ett lokalhistoriskt arkiv. I det lokalhistoriska arkivet finns arkiv från föreningar, släkter, gårdar, privatpersoner och företag som varit verksamma i Lerums kommun.

Lokalhistoriska arkivet
Arkiven från 1863 är handskrivna och inte så lätta att tyda. Därför skriver  Birgitta Waldenborg, tidigare arkivarie,  just nu ut dessa så att alla kan läsa dem under det lokalhistoriska arkivet.

Där finns också tidningsartiklar, brevsamlingar, foton, diabilder, filmer, kartor och mycket annat. Arkivet är öppet för allmänheten tisdagar kl 09 – 12.
Vill du veta mera om det lokalhistoriska arkivet klickar du här och lyssnar på kommunens tidigare arkivarie Birgitta Waldenborg.

 

 

1 Kommentar

  1. Tack för det jobb ni lägger ner på det kommunala arkivet så att det blir tillgängligt för oss alla, nya och gamla Lerumsbor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Pizzaskotern återfunnen

Nästa Berättelse

Lerum går mot strömmen

Senaste artiklarna

Företagsklimat 2023

Företagare är fortsatt nöjda med kommuners service och effektivitet vad gäller myndighetsutövning.