/

Debatt: Skenande elpriser och ingen gör något

Varför görs inget för att stoppa de skenande elpriserna? Det finns förslag på hur det skulle kunna gå till. En grupp som kallar sig BEKEN-teamet har arbetat fram en modell. Beken-teamet är ett nätverk av erfarna personer som engagerat sig i frågan om de skenande elpriserna. Teamet består av Bengt Ekenstierna, Anders Nyman, Göran Bolin och Richard Bengtsson samt en handfull kvalificerade analytiker med erfarenhet av trading och kraftaffärer.

Anledningen till de skenande elpriserna är, enligt Beken-teamet, en ”felaktighet” i prissättningsmekanismen av elen på Nordpool. De ökade exportvolymerna till andra länder i Europa har plötsligt blivit prissättande för elen i Sverige. De höga gaspriserna i Europa blir bestämmande för priset på elen i framförallt södra Sverige.

Bekenmetodiken
Förslaget till lösning kallas Beken-metodiken. Den innebär att man genom ett enkelt ingrepp i beräkningen av tillgång och efterfrågan som Nordpool gör. En mindre förändring av prissättningsformeln – den svenska marknaden separeras från övriga marknader – skulle återställa elpriserna i Sverige.

Staten tar övervinsterna
Övervinsterna från de höga elpriserna hamnar hos staten genom Svenska Kraftnät (flaskhalsavgifter), elproducenterna (i Sverige främst det statligt ägda Vattenfall) och Finansdepartementet (ökade momsintäkter). Den svenska elen kostar inte mer att producera idag än vad den gjorde för två år sedan. Enligt Beken-teamet har det skett en förmögenhetsöverföring under en femtonmånadersperiod på cirka 225 miljarder kronor (500 miljoner kronor om dagen) från svenska elkonsumenter till staten och till företag som ägs av staten.

EU-öppnar för förändringar
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har sagt att marknadsmodellen för prissättning av el inte fungerar under de förutsättningar som följer av gaskriget och har öppnat för nationella anpassningar.
Portugal, Spanien och Polen har antagit samma metodik som Beken-modellen bygger på. Det innebär att man bortser från prisdrivande icke relevanta komponenter i prissättningen av el för den inhemska marknaden och att man hanterar exporten enligt särskild ordning. De positiva resultaten har varit omedelbara för Portugal, Spanien och Polen.

Varför görs ingenting?
Varför görs ingenting för att kortsiktigt hantera den akuta krisen? En kris som kommer att bli uppenbar när företag och hushåll får sin elfaktura i januari.

Text: Lennart Lauenstein

Länkar
Second opinion: Bekenmodellen
SVT: Elexpertens modell ska lösa krisen
Aftonbladet: Hans elprismodell har beskrivits som lösningen på elkrisen
Dagens Industri: Tvåprismodellen
SvD: Finns det en dold agenda i elpriskaoset?
GP: Vi sänker svensk ekonomi helt i onödan

1 Kommentar

  1. Offentliga monopol/oligopol är fantastiska, skapar stora övervinster till oligopolisterna stat och kommuner, skinnar medborgare och företagare in på bara skinnet.
    Elpriserna kommer bli stickan som knäcker kamelens rygg och skickar svenska folket in i fattigdom.

    Orvar H

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Stipendium till Jan Jörnmark

Nästa Berättelse

Val till kommunens nämnder

Senaste artiklarna