Debatt: Korta stumpar löser inte problemet på Västra Stambanan


Trafikverket planerar att anlägga två nya spår vid Lerums station.
Det bör inte ske och Regeringen bör snarast avbryta/stoppa projektet av följande skäl:
Strategiskt
Det är en icke-lösning. För att lösa Sveriges värsta flaskhals, krävs två nya spår på hela sträckan, Göteborg- Floda-Alingsås. Några korta stumpar vid Lerums station löser inte kapacitetsproblemet.
Tekniskt
Att anlägga nya spår ”dikt an” befintliga spår är komplicerat och dyrt. För Sveriges mest trafikerade järnväg, är detta uppenbart. Trafiken måste fungera fullt ut hela tiden, vilket innebär att arbetena, i huvudsak, måste bedrivas nattetid. Och byggtiden är ca två år. Dessutom är de geotekniska förutsättningarna mycket besvärliga i Säveå-dalgången.
Ekonomiskt
Mycket dyrt! Varför kasta bort cirka 500 miljoner i ett projekt med så kort livslängd.

Notera att Banverket på 00-talet lyfte bort identiskt samma projekt. Även om Banverket har ömsat skinn och blivit Trafikverket så borde gamla sanningar fortfarande gälla.

Regeringens inställning
Satsningar på järnväg bör, i första hand, underlätta för arbetspendling och godstrafik för att stärka jobb och tillväxt.
Positiva nyheter för Västra Stambanan. Äntligen! Delen, Göteborg-Floda-Alingsås, på Stambanan har varit väl kvalificerad för utbyggnad under lång tid.

Tankesmedjan / Järnvägsföreningen uppmanar Regeringen:
att omgående uppdra åt Trafikverket att starta den första fasen i den formella processen, d v s genomföra lokaliseringsutredningen på sträckan Göteborg – Floda -Alingsås

Björn Stahre                                 Lennart Wassenius
ordf. Järnvägsföreningen              vice ordf. Järnvägsföreningen

1 Kommentar

  1. 14 december invigdes den 22 km långa Follobanans tunnel SO om Oslo. Den har kostat 37 000 000 000 NOK. Stahre-Wassenius-ligan brukar vara snabba att påpeka att alla investeringar blir dyrare än planerat, så 40 miljarder för 22 km är nog inte högt räknat.

    Eller om man så vill 4 000 kronor per man, kvinna och barn i Sverige – för glöm inte att det är invånarna i Arjeplog och Lomma som ska vara med och pynta in för att ”rädda” Lerum från en järnväg som stått här sedan 1862 (inte ens Stahre och Wassenius var påtänkta då den invigdes). Hur stor del ska medfinansieras av Lerums kommun har herrarna tänkt?

    Och sedan? Varför ska Alingsås acceptera att klyvas på mitten av Lerumsbanan? Och Skövde? Och Katrineholm? Stahre och Wassenius får gräva djupt i sina fickor om de ska betala alla dessa tunnlar!

    Hade inte Lerums politiker låtit sig lurats av lobbysärintresset ”järnvägsföreningen” under alla dessa år så hade vi haft en bra järnväg, säker och funktionell trafik och 15-minuterstrafik (som Älvängen, Kungsbacka och alla pendeltåg i Malmö och Stockholm). När ska Lerum sluta agera som Grönköping?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Gapar fortfarande tomt på cykelparkeringen i pendelgaraget

Nästa Berättelse

Unga Företagare på Solkatten

Senaste artiklarna